Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Din
 YöntemBilim Forumu | Diğer | Din
Mesaj icon Konu: panteizm Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1321

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Konu: panteizm
    Gönderim Zamanı: 28-Ocak-2019 Saat 16:17
Tarikat dini olduğu kadar aynı zamanda FELSEFİ bir konu olduğu için yani FİLOZOFİ'nin arkadaşı bulanan TEOZOFİ..   İSLAMBİLİM sayfamda olduğu gibi bu YÖNTEMBİLİM sayfamda da paylaştım.


Çünkü bu çok yanlı ve yönlü konuda YBA in ne kadar işlevsel, hızlı ve kolay olduğunu gösterecek bir örnektir.. diye düşündüm.. bir de çoğu arkadaşlarımın PANTEIST'imsi oldukları ve ÖZCÜ bulunduklarını bildiğimden bu konuda susan dini görüşüm bilinsin istedim. Ancak yazıda insanı şirke ya da küfre götüren yanlar gösterilmeye çalışılmıştır. Bu duruda en iyi yol dediğim gibi susmaktır.Natamali bir konuya girdim.. evet, iki tehlikeli konu vardır..
biri cinsellik ve TENSELLİK..
diğeri TİNSELLİK ve dinsellik..

cinselliğin nasıl gayrı meşru pornosu var ve sakıncalıdır.. tam tersine dinselliğinde meşru tarikatı vardır ve masumdur.

Fakat ne yazık ki her ikisiyle para kazanan koca bir ekonomi vardır ve bu çirkinlik ve kötülük ise bu fani sınav dünyası için doğal ve normaldir.. iyilik ve güzellik ile olağanüstü ve tanrısaldır.. hem zaten insanda bu ısrafa.. zulme.. küfre.. şirke muhalefet etmek için HALİFE-İ ARZ olmadı mı ?
Evet, insan olarakta.. müslüman olarak ta işimiz zor.. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin.PANTEİZM

PANTEIZM dizini içindeki dosyalar

20190128_185838_PANANTEIZM.rarPanteizim yazısı,   daha önce yazılmış, İDEOLOJİ başlıklı düz yazımın üzerine tevafukan geldi. her iki yazıyı da bu yazının linkine ekledim.. orada bulabilrisiniz.. Ve bu ikisi bana dedi ki nasıl İDEO-LOJİ dilin ütopyası ise panteizim de dinin İDEO-LOJİsi..

LOGOS.. dilde böyle dinde ise öyle GÖRÜNÜYOR.. Max Schelerin.. GEİST (akıl, logos) mutlaka döner din olur.. dünyaya döner İLİMLERİ yapar anlamında bir sözü var.


Peki dilin ütopyası ve dinin panteizmi varsa
bilimin hikayesi ve hukukun masalı yok mu..


Bu konuları da linkin içindeki MASALLAR dizini içinde daha açık ve seçik bulacaksınız.. dilin kaynağının aranmasının   ve dinin kökeninin bulunmasının oldukça zor olduğunu göreceksiniz.

Burada panteizmin sadece TEOZOFİ nin bir kısmı ya da konusu DEĞİL.. sünni ve alevi.. Hristiyan ve Yahudi
bütün dini tasavvufları ve mezhebi tarikatlarda kapsamına alıyor. Bunların günlük dil, bilimsel bilgi, felsefi bilgi ve dini dilin hep birlikte bir kıta teşkil ettiği ilk zamanlardaki insanın merakını ve aşk derecesine gelmiş tecessüsünü karşılayan bir etkinlik iken ve BİLİMSEL BİLGİ mahrumiyetinin ve bilgi araçları ve bilgi birikiminin yoksunluğundan çıkan görüşler ve düşünceler.. hikmetler ve felsefeler olduğunu düşünüyorum. Yoksa Muhyiddini Arabi niçin 400 tane kitap yazsın. Ancak bu ana kıtadan önce günlük dil ayrıldı.. sonra bilimsel bilgi ayrıldı.. tabiri caizse biri asya oldu biri de avrupa.. sırada hikmetin amerika kıtası ve dinin de afrika kıtası olma yolunda ilerliyor.. şimdilik afrika gibi din de geri plana itiliyor.. yani bir teşbih yaptık ama ne kadar benzettik.. bilmiyor ancak iyi bir metafor oldu.. zaten bizlerde misal ve masaldan fazla bilgimiz yok.. bunu MASALLAR dizinini incelediğinizde anlayacaksınız...


Tamam dünyayı nebiler ve veliler ile dâhiler ve deliler götürür.. krallar ve kumandanlar.. arifler ve alimler.. ehli hibreler ve uzmanlar yürütür.. bu arada maddi ve teknolojik ve ideolojik kapıları tutanlar olduğu gibi manevi ve teozofik ve filozofik kapılara tutunanlarda bulunurlar. Şimdiki kapılar yıldızların ve şirketlerin ve partilerin elinde…


TEOZOFİ ve bu kapsamda tarikatlar ve tasavvuflar dünyaya ilişkin ideolojilerden ve partilerden.. şirketlerden ve yıldızlardan biraz daha masumu ve kutsal görünüyorlar ancak sadece kendi ayaklarını değil diğer insanların ayakların yerden keserek onları KULLANILDIKLARI için bunlar idelojiler ve ütopyalar kadar.. hatta devlet ve medeniyet kadarda masum olmayabilir.. Nitekim Osmanlıdan sonra gelen Cumhuriyet buna bir tepki olarak doğdu…

Ancak insanlar özgürdürler.. yaşamlarını
İSTEDİKLERİ bir amaca yönelttikleri ve bir hedefe kilitledikleri gibi
DİLEDİKLERİ bir dini ve bir ütopyayı ve bir idelojiye seçebilirler.. müslüman.. mason ve marksist olabildikleri gibi şu ya da bu tarikat ve tasavvufa girebilirler.

Bunu unutmadan İDEOLOJİ gibi PANTEİZM hakkında sizi bu yazıya ekli 31 tane ayrıntılı tabloya havale ediyorum.. oradaki kablo ve tablolara bakarak değerlendirmeler yapabilirsiniz. Zaten asıl meramımda bu.. yoksa buradaki gizemli düşüncelerim ve meraklı görüşlerim değil.


Panteizmin islam kültüründe karşılığı

Vahdet-ül vucud (panteizm) Her varlık O’dur, düşüncesinin çıkardığı felsefe karşıtlığı…

Vahdet-ül şühud (Pananteizm) Her varlık O’ndandır, görüşünün doğurduğu felsefe karşıtlığı..

Fakat bunlardan bilim ve hukuk karşıtlığı da doğacaktır. Felsefe ise zaten öteden beri dine ve tasavvufa karşıdır. Gelecekte doğuda ya da batıda bulunan bir tarikatın dünyaya hakim olduğunu ve onu yönetmeye kalktığını görürseniz şaşmayınız.. bilime ve tekniğe karşı çıkacaklar ve fakat ondan tepe tepe yararlanacaklar.


Lâ ilâhe illa hû
Demek varken, insanlar neden ve niçin
Lâ mevcude illâ hû
Lâ meşhude illâ hû
Demek gereksinimi duyuyorlar ?


Neden sadece kalblerini çalıştırıyorlar da
nefislerini, akıllarını ve ruhlarını fazla çalıştırmıyorlar ?

Başkaları neden nefislerini fazlaca çalıştırıyorlar da kalblerini az çalıştırıyorlar hatta hiç çalıştırmıyorlar.. bunlarda aynı şekilde akıllarını ve nefislerini çalıştırmıyorlar.. YANİ bazıları niçin akıllarını fazlaca işletiyorlar da kablerini ve ruhlarını fazla işletmiyorlarsa.. bunlarda onun için kalblerini ve amellerini ve irfanlarını fazlaca işletiyorlar.. onun için.. yani bu bir SEÇİMDİR.


Nazariyat azalınca ameliyat çoğalır..
Fikir azalınca zikir çoğalır..
Akıl azalınca kalb çoğalır..
Elbette bunun tersi de olur.
Ancak DOĞRU yol ortaya bulmaktır.

Bunun için İmamı Nursi derki:

“Hayatımızın bekası imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamiyledir. Aklın nuru fününü medeniyedir. Kalbin ziyası ulumu diniyedir. Hakikat ikisinin imtizacıyla tezahür eder. İftirak ettikleri vakit, birinden hile ve şüphe diğerinden taassub tevellüd eder. Talebinin himmeti bu iki kanat ile pervaz eder.”


Bu tek yanlı çalıştırma ve bir yönlü işletmenin psikolojik nedenleri olabilir; sosyal sebebleri olabilir, kültürel koşulları ve kuralları olabilir.. fakat baskın olanının ne olduğunu aramak ve bulmak BİLİMSEL bir çalışmaya bağlı.. böyle oturduğumuz yerde masa başında ahkam kesemeyiz. Burada sadece kendi gözlemleri ve düşüncelerimi belirteceğim.


Kültürel yönden bu tarikat sevki ve tasavvuf zevki.. teveccüh.. tevellev.. takarrüb   mes’elesi Risalei Nur Külliyatında TELVİHAT-I TİS’A başlıklı yazıda uzun uzun anlatılmış.


Ancak şunu söyleyebilirim ki;

DİNİN bilimle bağlantısı kesilirse ortaya tarikat ve sonuçta PANTEİZM çıkar.
BİLİMİN dinle ilişkisi kalmazsa ortaya İDEOLOJİ ve sonuçta ütopya belirir.

din ve panteizm ile ideoloji ve bilim..
aslında birbiriyle iç içedir.. ancak bazıları bazılarının uçlarından tutar ve fakat hepsi Hayrı Beriyye ve Şerri Beriyye ile merkeze çekilirler.. mahşerde göreceksiniz ;) biz aklımızı kullanıp BİRR'e yapışırsak işimiz kolay olacak.. İnşaallah.


Konuya dönersem demek istiyorum ki bilin ve dinin standartlarından çıkmamız, TERK ETMEMİZ nedeniyle.. ya da bilimin ve hukukun parametrelerinden ayrıldığımız zamanda ve belkide BIRAKTIĞIMIZ için.. bol ve bereketli bir şekilde tarikatlar ve ideolojiler tekessür ettiler ve külli ve cüzi alanları ve yöntemleri KARIŞTIRDIĞIMIZ için tezayüd ettiler.. şeklinde özetleyerek panteizm ve ütopya içine bu ALAN VE YÖNTEM karmaşası nedeniyle düştük DİYE kolay bir masa başı yargısıyla yazımızı görüşümüzü bitirmeden   burada önce bir TERK ve sonrada bir TALK mantrasıyla bitirelim:


TERKİ dünya.. terki ukba.. terki hesti.. terki terk..

ACZİ mutlak..fakrı mutlak..şükrü mutlak..şevki mutlak..

İşte bunun için öne TARİKAT ve panteizm aleyhine bir yazı yazmaya niyet etmişken bundan vazgeçtim çünkü ben günde beş vakit;

Ettahiyyatü LİLLAH
Elmüberakatü LİLLAH
Essalavatü LİLLAH
Ettayyibatü LİLLAH
Ve sonuçta EL HAMDÜ LİLLAH,
diyerek
dünyayı terk ediyor fakrı mutlaka düşüyorum..
ukbayı terk ediyor, aczi mutlaka düşüyorum..
hesti ve teni terk ediyor, şükrü mutlaka düşüyorum..
terik terk ediyorum şevki mutlaka düşüyorum..
fakat ikisinin sonucu olarak iki ayrı yönde ilerliyorum..
bedenim garba giderken ruhum şarka gidiyor..
aklım şimale giderken kalbim cenuba gidiyor..
dilim dışarı yayılırken düşün içeriyi kuşatıyor..
Yani insan denen garib bende ve bedende acib bir şekilde çalışıyor.. onu bir kalıba koymak mümkün olmuyor.
Sonra çıkıyor biri Hâşâ ENEL-HAK diyor.. bu adam Tanrı tanıyor.. fakat tanrı tanımayanda Hâşâ ben tanrıyım diyor.. örnek Hariri'nin son kitabı; insanlar ve tanrılar...
diyorum.


İşte bu dehşetli asırda ben zaman ve namaz ile nizam ve mizan ÂLEMİNE dönüyorum.

NAMAZ da Allah'tan başka Tanrı Yoktur söyledikten sonra ZAMANA geçince.. dini ve hukuku unutmadan dil ve   bilimle irtibatımı kuruyorum.. nesne diyorum.. kimse diyorum.. iş diyorum.. işlem diyorum.. işletim diyorum.. ilişki diyorum.. eylem diyorum.. etkinlik diyorum.. ve bunların birbiriyle kesmiyorum.. ve en önemlisi ternodinamik yasalar ve semiosibernetik yasakların ALLAH ile irtibatını kesmiyorum..   belki bu rabıta eskiden mümkün olamazdı lakin İmamı Nursîden sonra kolaylıkla sağlanabiliyor.


Çünkü Evvelallah RNK sayesinde itikad dairesi yanında sebebler dairesini de biliyorum.. daire-i vucub yanında daire-iyi imkanı da tanıyorum.. velayet vechinin temsilini yaşadığım gibi risalet vechinin tebliğini de yaşıyorum.. daire-i ubuduyetin akibetin korktuğum gibi daire-i rububiyetin illetlerini umuyorum.. dinimi anlatırken aklımı peynir ekmekle yemiyorum.. ve bundan dolayı da tarikatın ideolojisi içine   ve panteizmin ütopyası peşine düşmüyorum.


Bilgi ve sevgiyle Sağlıcakla kalınOSMANZİYASentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE
semantik / anlambilimsel / MAANÎ yetersizliklerim
için düz yazıdan özür dilerim

.

NOT:
Evet, aslında benim kullandığım sistemde
cümleye, kelimeye hatta harfe de ihtiyaç yok…

http://groups.yahoo.com/group/BAKARA/
http://groups.yahoo.com/group/oku-ikra/
http://groups.yahoo.com/group/yontem-bilim/
http://groups.yahoo.com/group/insanbilim/

www.yontembilim.com
www.insan-bilim.com
www.osmanziya.com
www.mustafabugucam.com.trhttp://sites.google.com/site/yontembilim/
http://sites.google.com/site/insanilim
TEIZM


PANTEIZMDüzenleyen osmanziya - 29-Ocak-2019 Saat 01:48
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk