Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
İnsan Bilim
 YöntemBilim Forumu | İnsan Bilim | İnsan Bilim
Mesaj icon Konu: ruhların kacisi Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1452

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Konu: ruhların kacisi
    Gönderim Zamanı: 14-Ocak-2020 Saat 09:01
Karanlık madde evreninin yüzde yetmişi imiş.. yüzde yirmi beş de karanlık enerji imiş.. etti mi yüzde %95 geriye kalanı bildiğimiz madde ile anti madde.. bu kalan yüz beşin yüzde dördünün de 1 numaralı atom yani bir proton ve bir elektrondan ibaret HİDROJEN olduğunu var sayın.. hatta kalan yüzde beşin, yüzde doksan beşi olduğunu da düşünebilirsiniz.. geriye kalan işte bildiğimiz madde.. ne kadar AZ ve nadir bir miktar değil mi ?
Nadir olan nesneler kıymetlidir..
Evrende bir toz zerresi bile olmayan dünya üzerinde bir toz zerresi bile olmayan insan.. daha kıymetlidir..
Değil mi ?
Yoksa kendinizi kıymetsiz mi görüyorsunuz ?
İşte burada ikiye ayrılıyoruz;
Birincisi: kadınlar veya erkekler
İkincisi; kendini kıymetli görenler veya kıymetsiz görenler..
Hadi bakalım.. düşünelim..
kıymetli ve kıymetsiz ile kadınlar ve erkekler.
Böylece bir ayrımcılık yapacağız.. ister istemez.
Öyle ise bu ayırımcılıktan kaçınmak istersek şu ayırıma geleceğiz:
Nesneler ve kimseler..
kıymetli ve kıymetsiz nesneler
Kadın ve erkek kimseler
Ne ise ne NESNE ve kim ise kim KİMSE
ayırımı da yapmak istemezseniz
geriye kalan KİM ve NE sorusuyla baş başa kalacaksınız.
Kah çıkarım gök üstüne seyrederim şu alemi
Kime ne..
Kah inerim göz üstüne seyrederim gök yüzünü
Kime ne..
Hadi göğe ne.. ve göze kim.. diyelim.
Sonunda bir tercih yapacaksınız
Ya göze girecekseniz ya da gönüle..
Tercih sizin... gerisi
göz.. gök.. gönül.. göt..
Bir muamma
Bunlardan birisini büyültürseniz diğerleri küçülüyor.
Ancak biz hepsine muhtacız.
Hepsinin de Tanrı'ya ihtiyacı var.
İKİNCİ BÖLÜM

Değerli bir arkadaşımız iki eleştiri yapmış "bu kalan yüzde beşin yüzde dördünün de" tümcesi ile "göz ve gök.."tümcesi ve sonrasının anlaşılmadığını söylemiş.


Birinci cümle gerçekten kapalı idi.. % 70 karanlık madde.. % 25 karanlık enerji toplamı %95 olursa kalan % 5 de madde ve anti madde olur. Madde ve antisi birbirini karşıtı olduğuna göre bu durumda.. ilmi gözlem ve matematik hesaplama ile değil de.. mantıken yüzde iki buçuk madde ile yüzde iki buçuk anti madde GÖZLENEN evreni ifade ediyor.

İşte bu doğrudan gözlenen yüzde iki buçukluk MADDEYİ yüzde yüzlük bir bütün olarak alırsak bunun yüzde doksan beşi 1 numaralı atom olan hidrojeni geri kalan yüzde başarı diğer 103 tane elementi oluşturur diye kurguladım.

% 95 hidrojen %5 diğerleri oranı da bilimsel bir saptama olmasa bile buna yakın bir potansiyel ÇOKLUK ve kinetik AZLIK ifade ediyor.

Gelelim ikinci tümceye.. demişim ki:

Tercih sizin... gerisi
göz.. gök.. gönül.. göt..
Bir muamma
Şimdi buradaki DENKLEMİ ele alalım

“göz.. gök.. gönül.. göt..”
Bu denklemi şöyle de yazabilirdim
“eril / penis / göz.. gök.. gönül.. göt /vulva / dişil”
Bu durumda tam ortada bulunan GÖK kubbesi ile GÖNÜL cübbesi tamamen gaib olup gidecekti..
Eğer ortada bulunan yüksek kubbeli gök ile derin cübbeli gönülden bahsetse idim bu eril ve dişil uçlar kaybolacaklar idi..

Bizim hassasiyet ve duyarlığımızın temas (derinin dokunması) ve temaşa (gözün seyretmesi) olmak üzere iki ucu var. Temas ve dokunmanın altında EDEB perdesi.. temaşa ve seyretmenin altında ise EBED ışığı bulunur.

Temasın ve özellikle cinsel temasın altında bulunan HAYA perdesi bu gibi cinsellik anlamlarını ve tensellik anlatımlarını önemli bir hikmetten dolayı edeb ile örter.

Keza hassasiyetimizin temaşa ve seyir penceresinin altındaki EBED hissi yani tevehhümü ebediyet ise gözlemlerimizi işlenebilir ve yaşanabilir kılar. Eğer bu ebediyet hissi olmasaydı saçlarını okşadığımız yavrumuzu sevemezdik. Çünkü onun ölümlülüğü keyfimizi bozardı.

Malumdur ki GÖK kubesinin yüksekliğini BİLİM’den GÖNÜL cübbesinin derinliğini ise HUKUK’dan dinleyeceğiz. Her ne kadar fünün ve edebiyat ile hikmet ve san’at etkinliğimiz giderek açılan ve evrilen zenginliği ile bu tarafımızı zenginleştirse de ticaret ve siyaset uçlardaki şehvet ve şiddet kuvvelerinin büyük etkisi altındadır. Bu yüzden bu denklemde sözü edilen “gök ve gönül” dünyası en başat yasa olan beslenme ve özellikle çoğalma yasalarının gölgesi altında.. bir dünya..

Bilgi Kuramının kurucusu İmmanuel KANT’ın ünlü bir sözü var; Beni ÜRPERTEN iki şey var biri üstümdeki gök kubbe ikincisi içimdeki AHLAK YASASI” buradaki tanımları GÖK ve GÖNÜL dünyası.

Bu dünyayı bir TUNELE benzetirsek bunun uçları GÖz ve GÖt eril ve dişil borulardan yani hayr-ı beriyye ve şerr-i beriyyeden ibarettir.. eşeyli üreme ile çeşitlenerek çoğalmanın kapısıdır.. bu birinci esastır. Anima ve animusun kısaca AMUSUN NİKAHI.. sahih nesebleri ortaya çıkartır ve genetik kodları sağlam ve sağlıklı iletir. Bunlar arasında da Zat-ı Muhammedi ilerletilir.   

Televizyonda bir çocuk filmi (animasyonu) var.. RUHLARIN KAÇIŞI.. yani hür ruhların kaçışını öykülendiriyor.. çok yemenin insanı alçalttığını öğütlüyor. Şefkatin ve sevginin.. Cesaretin ve hareketin.. ruhları yükselttiğin anlatıyor. Bunu yazarken de bir taraftan onu seyrediyorum.

Bu “eril ve gök ve gönül dişil” borusunun en başat yasası olan cinselliğin yani kuvve-i şeheviyenin bir parçası olan beslenme yasası HÜR-RUH projesi nar ve seyri ile ene ve zümre âlemleriyle türetim (ÜRÜN) tüketim ile eğitim (ONUR) yönetim RUBUBİYETİYLE öykülendirilir. Bu öykünün yapay ve edey ile sanal ve banal oyunları vardır. Bu oyunlar Bar-i Musavvir-i Halik’ın yaratılış ve buyruluş ile dayatım ve deneyim süreçleriyle yürütülür.. evrim ve dürülüş ile diriliş ve devrim ileçleriyle işletilir.

Bu vetireler (süreç) ve vesileler (ileç) çeşitli kuramlarla ve kurumlarla.. koşullar ve kurallarla.. ilerletilir. Bunlarla düşünce sarayları inşa edilir.. bazıları bazılarının bu saraylarında hayran hayran gezinir.. kendi kendisinin kendi SARAY’ını inşasını unutur.. yolun sonu geldiğinde.. iniş ve çıktıların doğası (tabiatı) ve dönesi (tarihi) doğumun olum girişi ve ölümün düğüm çıkışı ile başlayıp bittiğinde ÖYKÜSÜ insanın kendini inşa ettiği kimliği, kişiliği, bireyselliği ve başkanlığı ile baş başa bulur.

Bu süreçte kültürü oluşturan dilin ve dinin selametini ve emniyetini koruyan sır Cemil Meriç’in ifadesiyle KAMUSUN “namusu”.. bizi bilimin göklerinin yüksekliğinin babını ve dinin gönülünün derinliğini   kapısını açar.. nasr feth olur.. salah halas bulur.. beynimizin gözünden ve bedenimizin götünden kurtuluruz.. İnşaallah.

Biz bu öyküyü   
Temaşa ve temas ve edeb ve ebed öyküsünü
“göz.. gök.. gönül.. göt..” denklemi ile kurduk;

İştah ve iştiyak ile merak ve aşk öyküsünü
rüyet ve rüya ve riya ve re’y denklemi ile de kurabilirdik

Nar ve seyr ile sırr ve Nur öyküsünü
Zerre ve hücre ile ene ve Zümre denklemi ile de kurabilirdik.


Hazır ve hayal ve vehim ve hatır öyküsünü
Gasık ve Neffas ile Hannas ve Fasık denklemi ile du kurabilirdir.
(Kitabın son iki felak ve Nas suresi)

Tüm bunlar;
Kuvve-i Şeheviye ve Kuvve-i Gadabiye ile
iletişimi ve etkileşimi olan sırrın istihaleleri olan
NEFİS ve AKIL ile KALB ve RUH
Latifeleriyle yapılmıştır.
Bu dört latife tabloda gösterilmemiştir.. ta ki siz
Kendi sarayınızı kurarken kendiniz yerine koyun diye.

Nitekim bu düz yazıdan sonra kurduğum ve sonuncusunu buraya yapıştırdığım 25 inci tablonun evveli 24 tabloyu versiyon sırasıyla izleyip, imgeleyip, irdeleyip incelediğinizde siz de görecektiniz.. YBA in hızlı anlam sürücüsü ve anlatım aygıtını öğrenip kullandığınızda size bunun benzerlerini yapabilecektiniz.
.


Düşünme doğası ve düşünce tarihinden örnekleriyle görülebileceği gibi başkaları başka KELİME’lerle de kurabilir.

Bilgi, sevgi, saygı ve sağlıcakla kalınız.
Osmanziya
HURRUH dizini içindeki dosyalar

20200114_090029_HRRH.rar

Ruhların Kaçışı tablosu

KARANLIK MADDE BİLGİSİ LİNKİ:

https://bilimfili.com/karanlik-madde-nedir/?fbclid=IwAR07QIyYLT-V8RV0ifkaTbjHjkrp_822UvD7O0aSq14zoqgfAd4z9vO0b8UDüzenleyen osmanziya - 14-Ocak-2020 Saat 09:06
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk