Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Dünya
 YöntemBilim Forumu | Genel | Dünya
Mesaj icon Konu: kullanma(Kapalı Konu Kapalı Konu) Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Konu: kullanma
    Gönderim Zamanı: 12-Ocak-2010 Saat 12:58
< ="Content-" content="text/; charset=utf-8">< name="ProgId" content="Word.">< name="Generator" content="Microsoft Word 9">< name="Originator" content="Microsoft Word 9"><>

KULLANMA

 

“Kullanma” sözcü?ü farkly anlamlarla yüklü bir ad.

Ylk olarak  "istimal" anlamynda nesneleri kullanma manasynda “kullanylyr”.

En çok kullanylan nesne dil nesneleri oldu?undan

sözcükler de?i?ken ve de?erleri ta?yyyp yansytmakta kullanylyr.

 

Ykinci olarak  "tasarruf"manasynda kimsenin

kelamyny ve kalemini kullanymyndan bahsedilir.

Bir kimse yapyp etmelerini gerçekle?tirirken elini, dilini ve gönlünü kullanyr.

Burada nesnenin kullanylmasyndan ziyada kimsenin kendini kullanymy esastyr.

 

Üçüncü olarak "istismar" manasynda kimsenin kimseyi kullanmasydyr.

Bu durumda bir kimse ba?ka bir kimseyi “amaç” olarak de?il de

“araç” olarak görmesi ve kullanmasyndan söz edilir.

 

Dördüncü olarak "ubudiyet" manasynda “kul-luk” etme anlamynda kullanylyr.

Bu muthi? ve muhte?em tespit, dil denen varly?yn

bir san’at anasy  ve hikmet atasy oldu?unu gösterir.

Dil, san’at ve hikmet ile fünün ve hukukun kökenidir

Ki bu dört etkinli?i din zirvesine götürür.

 

Ancak dil mi bizi kullanyyor yoksa biz mi dili kullanyyoruz, tereddütteyim.

 

Ynsany anasy ve babasy kullanyr; evlenir e?i ve çocuklary kullanyr;

parasy ve oy ile beliren gücünü ve gürünü  millet ve devlet kullanyr.

Ama ayny zamanda insan da bu saydyklarymy dahi kullanyr.

Kullanym ve kullanma kullu?u 

kar?ylykly yardymla?ma ve dayany?manyn gölgesidir.

 

Ynsanyn maksady, talebi ve muhabbetti sonunda

onu sevdi?i, istedi?i ve yöneldi?ine kullu?a götürür.

 

Kimsenin kimseyi kullanmasy kar?ylyklydyr.

Kral köleyi kullanyr, köle kraly kullanyr; ama az ama çok.

Fakat Allah’yn kullaryny kullanmasy böyle ihtiyaci ve izafi de?ildir.

Yukarydaki krallyk ve kölelik ili?kisine benzemez.

?imdi bu yüksek ve yüce ili?kinin çözümlemesine girmeyece?im.

Sadece kullanmayy “YSTYMAL” manasynda alarak

yöntembilimsel bir analiz yapmayy deneyece?im.

 

 

Çaly?ma

Yararlanma   KULLANMA   Ö?renme

Aly?ma

 

 

Bir ?eyi “kullanmak” için öncelikle onu kullanmayy “ö?renmeyi” gerektirir.

Bir ?ey bilinmeden ve bellenmeden kullanylamaz.

Dü?manyn dahi olsa onu yenmek için onu bilmek ve tanymak zorundasyn.

Kullanmanyn çe?itli amaçlary ve hedefleri olabilir.

En genel amaç “yararlanmak”tyr.

Y?te bu ard zamanly üç i?;

ö?renme, KULLANMA ve yararlanma olarak dizildi.

 

Ya?am deneyimi gösterir ki bir ?eyin efendisi olmak onun u?a?y olmayy gerektirir.

Örne?in bilginin efendisi ve kraly olanlar çaly?manyn u?a?y ve kölesi olmu?lardyr.

Ö?renme, kullanma ve yararlanma  bu üçü bizden hep ?u iki ?eyi ister:

ÇALI?MA VE ALI?MA

 

A?a?ydaki tablo hür türlü ba?arynyn yol haritasyny çizer.

Haritalar da?lar ve dereleri gösterir; ?ehirleri ve  yollary i?aretler.

Dileyen diledi?i kayna?y / menbay / source’u seçer,

istedi?i hedefe / ere?e / target’e  gider.

Dilerim ki okuyucularym yöntembilimsel analizi kullanyp yararlansynlar.

 

 

 

Sa?lycakla kalyn.

 

NOT:

 

A?a?ydaki linkte verilen haber analitik düzlemin evrensel kullanymyna bir örnektir.

Kullandy?ym yöntembilimsel analiz yirmi yyl öncesine dayanan ki?isel bir çaly?ma

Olup büyük bir olasylykla linkteki ilkeleri kullanmakla birlikte oradaki  inançlarla ili?kisi yoktur.

 

 

http://msnyasam.ekolay.net/index.asp?url=http://www.ekolay.net/astroloji/haber.asp?pid=2049&haberid=677223&reklam=msnBEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk