Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

gercek nedir

Nereden Yazdırıldığı: YöntemBilim Forumu
Kategori: Yöntem Bilim
Forum Adı: Yöntembilim
Forum Tanımlaması: Yöntembilim Üzerine Paylaşımlarınız
URL: http://www.yontembilim.com/forum/forum_posts.asp?TID=1202
Tarih: 22-Mart-2019 Saat 19:53
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 8.03 - http://www.webwizforums.com


Konu: gercek nedir
Mesajı Yazan: osmanziya
Konu: gercek nedir
Mesaj Tarihi: 31-Ekim-2017 Saat 10:46
GERÇEK NEDİR ?


Bilgi hem gerçek hem doğru olmalıdır. Buyruk hem güzel olmalıdır hem iyi olmalıdır. Gerçek güzeldir, doğru iyidir. Sözün taşıdığı bilgi ve buyrukların sağlam ve sağlıklı olması için yukarıda tanımlanan koşullar bulunmalıdır. Bu koşulların başında da GERÇEK koşulu gelir.. peki "gerçek" nedir ?

Gerçek ya da hakikat veya reality demenin.. Olanak ya da imkan veya possible demenin yani bir ve aynı nesneyi çeşitli dillerde ve türlü seslerde söylemenin maan / anlambilim / semantik bir farkı yoktur. Uzun süren bir kültür yaşamımda gerçek ve olanağın da yan bu ikisinin de aynı anlama geldiği kanısını vardır. Bu yüzden makul ya mümkün ya hakikat derken bu üçünün de bir ve aynı nesneyi farklı açılardan anlattığını kurguluyorum.. YBA e göre bir nesne dörtlenmedikçe tam tanımlanmış olmaz ve bu dördüne de beşinci bir isim verilir. Belki bir gün, akıl, imkan ve hakikat dedikten sonra birileri buna The Matrix adını verecektir.. belki ben bu dördüne AMAÇ diyeceğim.. bilinmez.. bu nedenle birisi sana "GERÇEK NEDİR ?" diye sorduğunda sen ona AMACIM şudur! diyebileceksin ve ördüğün ve kendini onunla örttüğün öykünü anlatacaksın...https://www.facebook.com/notes/dinnur-ya%C5%9Far/ger%C3%A7ek-nedir-/2016192348629124/

"GERÇEK nedir ?" diye yapılan bir tartışma filim olarak The Matrix'te "MATRIX nedir ? " diye soruldu.. bende MANTUK kitabımda konuyu başka bir açıdan baktım ve kitabın son yazısı da bu parça.. aslında kitabımda baştan başa The Matrix'i anlatıyor yani gerçeği...
Ayşe bir kadın adı.. Ali'nin bir erkek adı olduğu gibi.. fakat insanlar dillerinde dinleri yansıdığından.. bir kesimde ali ile fatma.. başka bir kesimde mehmet ile ayşe isimlerinde yoğunlaşırlar kişileri adlandırmalarda.. oysa kimlik ve kişilikleriyle birlikte bu kişiler her nesneden önce KİMSE'dirler. Buradaki ayşa sözcüğü böyle bir kimse olmaktan ziyade bir yazının adıdır.. Ekteki GERÇEK başlığına ilişkin   elliyi aşan “aysa” adlı TABLOLAR ile sağlam (salih) BİLGİ hem gerçek hem doğru olmalıdır.. sağlıklı (sahih) BUYRUK hem iyi hem güzel olmalıdır.. savını ileri sürerek kanıtlamaya çalışır ve böylece sağlam bilgi ve sağlıklı buyruk içeren sözü.. tanımı.. tümceyi.. yüklemi ve yargıyı aramaya ve bulmaya çağırır.

Abdurrahman AYTEKİN Bey derdi ki;
KENDİNİ TANI..
HADDİNİ BİL..
DEĞİŞİMİ KAVRA..


Kendimi bildim bileli Yöntebilimsel Analiz’i kime rastlarsam, elbette anlayabilecek olana, anlatırım. Sonra onunla çalıştığım dosyaları onun adı ile kayd ederek saklarım. Bu dosyada böyle oldu.. kaderin yol arkadaşı olarak tayin ettiği bir hanıma kısaca anlattım ve fakat buradaki ekli tablolardaki gibi SAĞLAM ve SAĞLIKLI bilgi ve buyruk konusunu ve özellikle bu “gerçek” başlığının “aysa” adlı tabloları gibi uzun uzun anlatamadım.. ama anlattım saydım bu dosyalardaki tabloları onun adıyla kaydettim.. Dosyalarda ne var.. bakınca görürsünüz burada ben kısaca “kendi”m’den bahs edeceğim.

KENUD.. verimsiz çorak toprak demektir..
İnsanın selfi böylesine sefildir.
İnsanın nefsi aynı zamanda şöylesine nefisdir.
İnsanın kendi böyle iki özelliğe büründürülmüştür.
Ve yer yüzünde döndürülmekte ve süründürülmektedir.
Fakat onun Yaratan’ına öyle bir tavrı var ki;
O’ndan hep bir hayır ister lakin hiç bir hayır vermez.
Hep bana hep bana Rabbenâ der.
Çünkü kenuddur.. KND.. böyle kanatsa bu öyle bir KENT’tir.
Yer kürenin toprağı böyledir durmadan
evrenden ve güneşten ısıyı ve ışığı emer ve sömürür
ve fakat evrene bir nesne vermez.
Verdiği radyasyon ise sadece yaşını yarılar, ömrünü bitirir.


Filozof demiş ki KENDİNİ TANI..
İnsan başlıklı yazıda dedim ki
iki nesne bir araya gelirse kimse olur.
Ben nesnesi can nesnesi ile..
Ten tin ile.. Toz töz ile.. Köz koz ile..
Dil, düş ile.. Tat tut ile.. rasat rabas ile..
Ve nihayet ben’in kendi’si
KİMLİK tanımı KİŞİLİK tanısı ile
bir araya gelirse KİMSE kendi olur.

Sonra ne demiş filozof HADDİNİ bil..
Baş mısın yoksa kuyruk musun..
bilgi misin yoksa buyruk musun..
BİLESİN.

Ben kendim ne başım ne de kuyruk
Hem başım hem kuyruğum
Hem de başıma buyruğum.
İki değil hem de üç yüzlü
Kulağı sağır bir sığırım.


Abdurrahman AYTEKİN Bey ne demişti ?
DEĞİŞİMİ KAVRA.. sıra ona geldi;

Anlamak ise AN ile başlar..
Lakin değiştiğin, aktığın, akanı kavradığın anda
Anlarsın.. ünlersin.. unutursun yine yeniden.
Hepsi de “nun”la.
Unut ya da ünle..
Anla ya da anlat..
Belle ya da Bil ve özellikle kendini bil ki
Ol an ak ağ’ın aç’ılmasındaki değişimi kavrayasın.

ÖZETLE kendini bildikten sonra
öğrenmek gerekir haddini ve hududunu..
Kul musun..
Köle misin..
Kral mısın..
Tanrı mısın..
Yaşam deneyiminin değişimi ile iyicene öğrenmen lazım
ki bu bir ömür sürer.

Peki burada nerede kenud KENDİ’m.
Ben burada “mim”in içinde saklıyım.
Bir mim iki nun eder.. bu “m” içinde
Birinci tekil şahıs ekindeki seslenir.
(mim) ve “em” harfinde;
Bir nun öbür nun’un ağzını ağzı ile kapatır..

Hem mim’i yani beni öğrenip ne yapacaksınız..
bu GERÇEK başlığının dosyalarındaki tablolar içine girin
Orada kendinizi bilmekle birlikte;

DOĞRU’yu tümel ve soyutuyla öğrenin,
GERÇEK’i tikel ve somutuyla bilin,
İYİ’yi genel ve aşkınıyla belleyin
Ve GÜZEL’i özel ve içkiniyle tanıyın.
sonra bu tanırlık ile..
Kime TANIKLIK edecekseniz edin.
Ben aynamda
Salt.. koşulsuz.. kuralsız.. başsız.. sonsuz
İlim, irade, kudret ve rahmet sıfatlı izzetli ve hikmetli
TANRI’ya tanıklık ettim ve O’na inanıyorum.
Çok şükür, Elhamdülillah.
Dedim.. zaten bu söz yaratıldığımda ilk söylediğim söz idi
Umarımda öldüğümde söylediğim son söz olsun.

Diyorum lakin böyle demekle, “gerçek” konusunda TARAF tutuyorum.

İki taraf vardır. Cenabı HAKK ve O’nun yarattığı HALK.
Halktan ve hakktan gayrı taraf yoktur.
Elbette hakkın hakikatı önceliği alır.
Halkın hikayesi sonradan gelir.
Ancak hikaye ve hakikat hususunda doğrudan bilgimiz yoktur,
hep dolaylıdır ve olaylı değildir.
Ya işaretlerin tercümesi vasıtasıyla
ya da delaletlerin tevili aracılığıyla bilgi ediniriz.
Doğrudan doğruya bilgimiz ise olaylıdır.
Ya başarın manzarası (nesne görüntüsü) ile
Ya da nazarın mubsırası (kimse gösterisi) iledir.
Doğa genelde nesne görüntüsü ise de
döne (tarih) özellikle uygarlık tarihi kimse gösterisidir.
Halk bizzat manzara ve mubsıra ile kendini gösterir
Hakkı ise bilvasıta işaret ve delalet ile kendimiz görürüz.

Biz Hakk’ı, halkı yaratan Cenabı Hakk olarak tanıdık.
Ancak O’nun tanımlanması dinlere göre değiştiği gibi
Yegane Yaratan ve Biricik Tapılan Tanrı olan ALLAH’dan başka
Güç, doğa, döne, evren, insan, us, uz, para, erkek, kadın gibi
BOŞ ilahlar dahi edinilerek dinin kapsamı ve içeriği değişir.
Bu durumda HAKK bizim kuramsal inancımıza
ve kurumsal dinimize göre değişmektedir.
Herkes Hakkını yerine göre BİLGİ ve söz ile..
yerine göre GÜÇ ve buyruk ile savunmaktadırlar.

İşte bu durumda “Tanrı” adı ile “Gerçek” sözcüğü çakışmaktadır.
Eğer böyle ise ben size bir düzine koşulsuzlaştırılmış ve kuralsızlaştırılmış
Salt ve boş TANRI sayabilirim;
EBED ise, güç, ilim ve irade.
DEVLET ise dünya, dil, din.
NESNE ise evren, doğa, döne.
KİMSE ise insan, us (akıl), uz (kalb).
AMED ise para, erkek, kadın.
MEDD ise, yetkinlik, yararlılık, çıkarlılık.


osmanziyaSayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info