Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Din
 YöntemBilim Forumu | Diğer | Din
Mesaj icon Konu: NEFS Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
<< Önceki Sayfa   5 Sonraki >>
Yazar Mesaj
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1608

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 13-Kasım-2018 Saat 17:43
Nefis 07


Şimdi bu Nefis 07 dosyasıda Nefis 06 dosyasını benziyor.. öncek dosyanın kutularından, yumurtalarında, kenarlarındaki dikdörtgen çubuklarında ve kare tabaklarında yazılı sözcükleri biliyorsanız ve onları görerek ve izleyerek gelmişseniz buradaki değişikliği fark edeceksiniz.. ben söylemeyim siz bilin tabloya bakarak.. acaba yeni İKİ SÖZCÜK nedir ?

Şöyle iki dakika bakın.. bakalım görebilecek misiniz ?

baktınız mı ?

Gördünüz mü ?

Bakmazsanız göremezsiniz..
Göremezseniz öremezsiniz..
Ancak daha önce gördüğünüz tabloyu
zihninize örmeniz lazım geldiğinizi biliyorsunuz..

Bu durumda bu ve buna benzer tüm işlemler
Böyle örmeler ve görmeler ve örmeler ve görmeler
yani koşullanmalar.. kurallanmalar.. çalışmalar.. alışmalar ve öğrenmeler ile aklımızı ve kalbimizi kat katar örmüşüzdür.

Başka bir örme örneği.. makinada yaptığımız çalışmalar yazılımlar ve donanımlar.. sürücüler ve aygıtlar.. artı ve eksi elektrik fiziksel akımları.. doğru ve yanlış mantıksal değerleri.. işletim sistemleri ve paket programlar.. makinanın rom ve ram belleği.. makinanın bellek ve işlemci ilişkileri gibi bir çok komut ve kod ve kostantlarla örülmüş.. örtülmüş.. örgülenmiş ve perdelenmiştir. Bizim de bu makinaye benzer mensucat ve tekstillerimiz vardır.. tezyin ve nesc edilen.. süslenen ve dokunarak işlenen bu makineler gibi zerrelerimiz muhteşem bir dokuma.. hücrelerimiz muazzam bir işlenme.. duyumlarımız duygularımız, düşüncelerimiz.. dileklerimizi.. vasıtasıyla benimiz ve kendimiz öylesine harika bir yapıyız ki..

İşte YBA bu çok yönlü ve yanlı yapımızı anlamak için bize yeni bir dil sunuyor.. siz bu NEFS konusu bu tablolarla izlemeyi sürdürdükçe bunu kendiniz de göreceksiniz.

Şimdi bu tabloda bulanan sözcüğün YUKARIDA "zahir" ve AŞAĞIDA "batın" isimleri olduğunu görmemeşseniz görünüz.. yani zahirde örtülü 35 bin PERDE.. batında örgülü 35 bin GÖLGE.. nedir ?

Hadi yine tabloya bakalım;

Perde'lere MÜLK.. gölgelere de MELEKUT adı verilmiş..

öyle değil mi ?

Biz de mülk ve melekut arasına kısılmış ortadaki büyük yumurtanın içindeki dikdörtgen kutu içinde N F S değil miyiz ?
      
Düzenleyen osmanziya - 13-Kasım-2018 Saat 17:49
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1608

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 14-Kasım-2018 Saat 08:00
Nefis 08

Bu tabloya kadar 6 tane tabloyu yalından karmaşığa doğru versiyon sırasıyla izlemiş ve tablodaki çift sözcüklerden ibaret KABLO'ları imgelemişseniz.. iki kablodan ibaret DABLO'ları irdelemişseniz.. kablo ve dabloların uçlarındaki SÖZCÜKLERİ ar (harf) lerini bellemiş ve ad (isim) larını öğrenmişseniz.. ya da sözlüğü bakmadan sözcüklerin anlamlarını biliyorsanız kablo ve dablo uçlarının anlamlarını biliyorsunuz demektir ki bu artık tablolar tarafınızda okunuyor ve anlaşılıyor demektir.

İşte bu tablo da öncek tablolarda olmayan yeni bir anlatım.. ÂLEM sözcüğünün anlatımı yapılmaktadır.

Evveli NAMAZ, ahiri ZAMAN, zahiri NİZAM ve batını MİZAN olan "Âlem" (SYSTEM).. bu sistem sözcüğünü NİZAM (DÜZEN) sözcüklerinin karşılığı olarak değilde ÂLEM kelimesinin karşılığı olarak kullanırım ve TÜRKÇE olarakta "belev" olarak seslendiriyorum.

Her alem NAMAZ ve ZAMAN yatayı ile NİZAM ve MİZAN dikeyi olarak işler.. böylece zamanın nizamı ile namazın mizanı arasında gidip geliriz.. kah zamanı namaza götürürüz.. kah namazı zamana getiririz.. akıllı olanı namazı zamana DOLAYLI getirir.. akılsızlık yapan zamanı namaza DOĞRUDAN götürür.. ne demek istediğimi anlamamış olabilirsiniz.. ama birden ve doğrudan anlamak kolay değildir.. çoğu zaman çoğumuz yavaş yavaş dolaylı anlarız..

Bu tablo diyor ki NEFİS bir âlemdir. Bu tablo daha çok nesneler diyor.. lakin zamanla okuyacaksınız ve nitekim gelecek tablolarda bu açık ve seçik görecek, örecek ve okuyacaksınız.. İnşaallah.
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1608

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 14-Kasım-2018 Saat 08:14
Nefs 9


Nefs'i bir âlem olarak aldıktan sonra bu alemin evvel ve ahir ile zahir ve batın işleyini anlattıktan sonra bu yapının unsurlarını üst iki yumurta içinde gösteriyoruz.. Bu iki yumurta RAZI ve MARZI olarak üst tarafta sağda ve solda yerleştirilmişti.. işte bu yumurta içine konulmuş sözcüklere bakınız;

Zerre   ve    Hücre
Nar     ve    Seyr

Bu yerleştirme ve konumlandırma bize NEFS'in na nar zerresi ve RUH'un hücre seyri ile ilintili olduğunu böyle GÖREREK ve şöyle ÖREREK anlatıyor.

Bu gerçekten böylemi dir ?

Bunu ancak gelecekte değişecek, gelişecek ve evrilecek ilimlerimiz daha açık ve seçik söyleyecektir.. ben şimdilik böyle örüyorum.. siz başka türlü de görebilirsiniz.. bunun nasıl olduğu inanın beni ilgilendirmiyor.. beni ilgilendiren sizin bu ANALİTİK düzlem tablosunu görsel, mantıksal ve metodik olarak kullanmayı öğrenmeye çalışmanızdır.

Kolay gelsin..

Yoksa bu tablo üzerine koca bir makale ya da bir kocaman kitap yazabilirdik...
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1608

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 14-Kasım-2018 Saat 08:33
Nefs 10

Nefsi emmare ve levvame yatayı altına ve üstüne iki tane daha yatay yatırdık..
Nefsi mülhime ve mutmainne
Nefsi razıye ve marziye

Kaç nefis etti; 6 tane..
Bu yazıya başlık olarak aldığımız NEFS kuramında
kaç nefis vardı ?
7 tane
Bu yedince nefis ise Nefs-i Safiye'dir


İşte bu yedinci nefsi

zenb-tevb
emmare-levvame
sui-safi

DOĞRUSU olarak tek bir YATAY üstünde gösterdik.

Aslında nefs-i safiye NEBİ'lerin nefsidir.
Veliler altıncıya kadar çıkıp yükselirler ve tasaffi ederler.. ancak bu veliyetteki kurbiyetleri Cenabı Allah tarafından AKRABİYET sırrıyla NEBİ olarak dünyaya gönderilirler.. diye sanıyorum. Doğrusunu Allah bilir.
Ya isimleri Kur'anda geçen nebiler.. ya da son nebiden sonra gelen ve nübüvvet işlevler yapan evliya ve asfiya bu derecede bulunabilir. Örneğin İmamı Gazali.. İmamı Rabbani gibi ümmetçe safiyetleri teslim edilmiş kimseler.. eserleri ve talebeleri ile geçmişte İslam Dünyasına hizmetleri geçmiş kimseler bu makamda olabilirler.

Nitekim Ali İmran Suresinin 33 ncü ayetinde Allah ZÜRRİYETİ BİRBİRİNDEN GELEN Ademi ve Nuhu.. ali İbrahimi ve ali İmranı seçti (istifa etti) diyor. Yani burada ilk nebi Âdem aleyhisselamdan son nebi Muhammed MUSTAFA Aleyhisselatü vesselam'a kadar velayetlerin kurbiyetlerinden AKREBİYAT sırrı taşıyan risaletlerin   tasaffi edilip ve seçildiği ifade ediliyor. Doğrusunu Allah bilir.    

Ancak burada bu tasaffi bizim gibi sıradan kullar için.. bir MAKAM olarak değilde bir SUİ ile SAFİ arasında gidip gelen emmare ve levvame nefislerimizin bir ZENB ve TEVB dalgalanması olabilir.. diye düşünüyorum. Doğrusunu Allah bilir.

şimdi bu tabloda yeni olan ne ?

İşte bunu alt tarafta bulunan
MÜLHİME ve MUTMAİNNE yumurtalarına bakıp görebilirsiniz...   IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1608

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 14-Kasım-2018 Saat 08:38
Nefs 11

Bu tabloda ortadaki BÜYÜK YUMURTA üzerinde çalışılmış..
Buna ilişkin açıklamaları daha sonra yapacağız..
Ancak siz bu tablo içinde bulanan terimleri ve kavramlarıyla sözcükleri daha önceden bildiğiniz için burada yeni konulan kelimeleri göreceksiniz.


IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1608

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 14-Kasım-2018 Saat 08:55
Nefs 13

Nefs 12 tablosu bu tablo ile aynı olduğu için onu atladık.. Bu iki tabloda da tablonun başlık levhası üzerinde çalışılmış daha önceki tablolarda BAŞLIK olarak:


ŞERAİT (Şeytanî ŞAHSİYETLER Rahmanî) ŞERİAT

yazıyordu.. bu tabloda ise;

ŞERAİT     ( İblis ŞAHISLAR Ahmed )     ŞERİAT

yazıyor.

Burada sözü geçen Şerait-i Kavanin ve Şeriat-ı Kavaid tamlamalarını anlamayabilirsiniz.. onları Güzel Türkçemize çevirirsem; Koşulların Yasaları VE Kuralların Yasakları.. olarak söyleyebilirim.. ancak bunları daha iyi anlamanız bu PROĞRAMLARIN ve PROTOKOLLARIN uzun bir yazı ile açıklanmasına bağlı. Zaten yazılarımda ve tablolarımrda zaman zaman açıklama yapıyorum. Ancak bunlar bir kitab halinde tasnif edilmesi gerekir ve bu telife de bir hoca ya da yazar olmaya soğuk baktığım için kaçınıyorum.. hatta gereksiz görüyorum.. kendi örmelerimle başkalarının görmelerini daha doğrusu örmelerini doğrudan etkilemek istemiyorum.. insanlar YBA öğrensinler.. örmeyi ve örme ile görmeyi öğrensinler.. ondan sonra bu konuları tartışalım istiyorum.
   IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1608

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 15-Kasım-2018 Saat 14:01
nefs 14KABLO iki ucu bulunan bir ip ya da teldir.. bazen bu ip ya da tel bir boru içine alınır ki işte bunu KABLO adını veriyoruz..

Örneğin doğru terimi yanlış terimi ile bir kablo teşkil eder.. DOĞRU ile yanlış değil GERÇEK daha bir kablo haline getirilebilir ki bu kabloya BİLGİ adını veriyorum. Bu durumda aslında bu kablo iki tel içeriyor.. doğru-yanlış teli ile gerçek-yalan teli.. Bu BİLGİ kablosunu BUYRUK kablosu ile birleştirirsem bilgi-buyruk DABLO'su oluyor.. demek kablo iki ucu olan çift bir yapı olduğu gibi dablo'larda çift kablodan oluşuyor.. işte bu kablo ve dablolarla ortaya yalın ya da karmaşık bir TABLO çıkıyor.. Bu tabloları içeren word dosyaları yalından karmaşığa doğru giderek artan versiyon sıralarıyla bir dizin içinde birleştirilir. Örneğin bu NEFS dizini (klasörü) s=nefs.doc. s=nefs00.doc   s=nefs01.doc s=nefs03.doc s=nefs03.doc s=nefs04.doc diye uzar gider. NEFS 13 klasörü 14 tane böyle versiyon sırasıyla giderek karmaşıklaşan dosyalardan oluşur.. işte böylece klasorlerde NEFS 13, NEFS 23, NEFS 33, NEFS 43, NEFS 53 diye uzar gider.. işte bu dizinlere (klasörlere) HABLO adını veriyorum..


Demek ki kablolar dablo.. dablolar tablo.. tablolar hablo olarak bizi ability ve kabiliyetlerimizi gösteren kavramsal tasarımlar olarak ördüğüm gerçeklerdir.. gör-çek'ler var.. ger-çek'ler var.. İLİM görçeklerle gerçekleri ayırt etmeyle.. BİLİM metni manadan tefrik etmekle başlar.

işte şimdi bu paylaşımla NEFS 23 klasörüne ve namı diğer HABLO'suna başlamış bulunuyoruz.. bundan önceki NEFS 13 tablolarını (dosyaların) incelememiş olanlar zor ve karmaşık ve anlaşılmaz gelmesi normal ve doğaldir.

işte s=nefs14.doc dosyasının / tablosunun bindirdiğim resmi:

IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1608

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 15-Kasım-2018 Saat 14:17
nefs 15


Bu dosyada 14 numaralalı dosyada YATAY olarak yapılan SALAHiyet (zaman) ve HALASiyet (namaz) genişlemesine burada 14 numaralı dosyada DİKEY olarak yapılan HASSASİYET (nizam) HİSSİYAT (mizan) genişlemesi ile "ÂLEM" ortaya çıkarılmıştır. Yani mülhime ve marziye ve raziye ve mutmainne (X) sına namaz ve zaman ile nizam ve mizan (+) sı eklenerek ikisi bir arada gösterilmiştir.

Aslında insan Sokrat'ın dediği gibi hiç bir şey bilmez değil bilir hatta insan iki nesne bilir lakin onu da karıştırır.. şimdi burada ikiden fazla iki dört sekiz tane terim-kavram vardır.. günlük dil ile bu çok yanlı ve yönle anlatımı kavramak zordur.. Ancak bu YBA hızlı anlam sürücüsü ve kolay anlatım aygıtı ile bu daha kolay hale geliyor.

Peki bu YBA dili nasıl elde edilecek.. yalında karmaşığa doğru bu tablolardan yararlanılarak izlenmeye başlandığında zamanla kullanma da öğrenilmiş olacaktır diye düşünüyorum.

Burada şimdilik bu + ve x tablosunun içeriğine girerek anlatma üzerine girmiyorum.. yani tabloyu günlük dilin düz yazısına çevirmeyi düşünmüyorum..

Zaman içerisinden ilgi ve soru ve eleştiri olursa karşılığını veririm.. İnşaallah.Düzenleyen osmanziya - 15-Kasım-2018 Saat 19:44
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1608

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 15-Kasım-2018 Saat 19:51
nefs 16küfür ve kizb ile sina ve hata

X

marziye ve mülhime ile mutmainne ve raziye


bir aks oluşturuyor..

IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1608

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 15-Kasım-2018 Saat 19:59
nefs 17


köşelerdeki büyük kutulara sözcük yüklemesi yapılmış
ancak
ustteki slh-fsd.. SALAH   VE   FESAD
alttaki sht-mrz...SIHHAT VE   MARAZ

BİLİM ve HUKUK da iki temel dalgalanmayı gösteriyor.IP
<< Önceki Sayfa   5 Sonraki >>
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk