Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Din
 YöntemBilim Forumu | Diğer | Din
Mesaj icon Konu: dil ve din Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2295

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Konu: dil ve din
    Gönderim Zamanı: 01-Mart-2023 Saat 13:44
DİL VE DİN

01 Dil bilime.. taşınmıştır.
Din hukuka.. dönüşmüştür.
Dilin bilime intikalinden sonra gelen aşama onun HİKMETE evrilmesi ve dinin hukuka inkılabından sonra gelen evre onun AHLAKA çevrilmesidir. (*)

02 Bilim ve hukukla yapilan ticaret ve siyasetle de güç elde edilmiştir. Gücün hakikat uygulaması ve hakka uyması ise iktisad ve adaletle sağlanır. Amma bu arada elbette Tanri tanırlık ve Tanrı tanımazlık marifetleri ve bilimcilik ve dincilik muhabbetleri de yapılabilir. Bununla beraber ortak insanî DİL ve DİN ile EMEK ve ÖZGÜRLÜK   değerlerinin partilere paravana ve ideolojiler paratoner edilmemesi için alınacak önlemlerde tartışılmalıdır.

03 Bilimin geçerliliği ve hukukun yürürlüğü ile dilin hakikati aramaı ve dinin hakkı bulması ayrı ve derin bir konudur. Hikmet ve maslahatı arıyorsak ikinci bin yıldan sonra yapılan ve yapılacak olan ” ilk kitap bizde.. son kitap bizde” tartışmasının gereği de kalmamıştır.

04 Ali İmran dördüncü ayeti bize bu konuda yeni bir çözüm bulmamızı istemektedir. Son kırkı yılın olaylarının tanıklığı bize gösteriyor ki azîm, elim ve mühîn azabın dördüncüsü olan “azab-ı şedid” 1400 yıldır kitabi ve ilahi dinleri birleştirememenin karşılığı olarak izzet-i intikam olarak tepemizde sallanmaktadır.

05 Gücü ele geçiren ve devleti kuran ulusların insanin temel hak ve hürriyetlerini sağlaması konusunda uluslar arası kural ve yaptırımları bulunan adil bir KURESEL ÖRGUT kurulamadığından dili alet ve “din”i bayrak yaparak kuvveti ele geçiren ülkelerin dunyayi savaşla tehdit edebilmesi elbette küçümsenmeyecek bir tehlikedir. Bunun için merhametin pınarı   olan dinlerin ve hikmet kaynağı olan ideolojilerin, SİYASET argümanı ve TİCARET enstrümanı haline getirilmesinden kurtarılmalıdır.

06 Sizleri bu savaş fitnesinden ve belasından daha ciddi bir tehlikeyi duyarmak istiyorum: Ticaretin ele geçirdiği TEKNOLOJI bizi giderek doğaya YABANCILASTIRMŞKTA.. totaliter ve otoriter yeşil.. mavi.. kızıl IDEOLOJILER insani insandan hızla UZAKLASTIRMAKTADIR. Teknoloji nin bu yabancılaştırma hasarı ve ideolojinin uzaklaştırma zararı   dilin kötü ve kötüye kullanılmasındandır.

07 DİN dört kısımdan ibarettir.. itikad ve ibadet ile ahkam ve ahlak.. Hikmeti besleyen Kur’an-ı Mu’cizül-Beyanın MAKSADI dörttür; Tevhid, risalet, ibadet (adalet) ve ahirettir. Ahlaka evrilen şeriatın GAYESİ beştir; aklı, canı, malı, ırzı ve onuru korumaktır.

08 Bunlardan AHKAM (hukuk) , adaleti (ibadeti) sağlamak hususunda erki ve kuvvet’i kanuna vermiştir. Fakat ne yazık ki dünya ülkelerin çoğunluğunun hukuk uygulamasında güç ve KUVVET, kanunda değil, yetki ve KANUN kuvvettedir. Çoğunlukla ve çoğu zaman hukuk yasası ve ahlak yasası değil orman ve kuvvet yasası uygulanmaktadır. Böylece genellikle her yerde GÜÇLÜ olan HAKLI bulunmaktadır.

09 Kuvvet yaptırımı ile.. kanun da kuralı ile.. hukukun devletten üstünlüğünü sağlar. Bunun gereği olan MASLAHAT uyguladığında tarih boyunca BEŞERİYET kültürü şehire çevirmekte, şehir milleti devlete evirmekte, beşerin kültürü ve şehiri ise hayatı uygarlığa dönüştürebilmektedir.

10 Nebilerde ve velilerde.. dâhilerde ve delilerde görünen   Âdemî meşruiyet misyonu ve İlmî peygamber veraseti budur. Yasadışı teknolojilerin ve ideolojilerin bilimin ve hukukun sonunca İNSAN’ın gereği olan iktisad ve adaleti sağlamayan hürriyet ve meşvereti asla islam ve demokrasi olamaz.

11 Bu yüzden DİN değil devlete ; partilere ve cemaatlere, ideolojilere ve guruplara, ailelere ve bireylere bile alet ve paravana edilemez.. bayrak ve paratoner edilemez.. Dili ve dini kendi malı ve mülkü imiş gibi öykünen anlatımın işareti ve delaleti ihmal ve suiistimal etmemesi için gereken önlemlerin alınması gerekmektedir. Bunun için felsefe ve din arasında ORTAK bir dil aranmalı ve bulunmalıdır.

12 Bu söylediklerim ve istediklerim, elbette benim bireysel düşüncem ve kişisel dileğim ve bu yüzden benden başka kimseyi bağlamaz. Sadece anlayanların eleştirilerini ve anlamayanların sorularını beklerim. Herkes gibi ben kendimde yanılabilirim, YANILIRIM. Optik yanılgı.. psik yanılgı.. sosyal yanılgı.. tarihi yanılgı.. sonuçta öğrenmelerin çoğunluğu deneme ve yanılmayla çıktığı gibi “yanılgı”larda temel bilgilenme de var oluş halleridir. Ancak yanılgıların farklı etkenlerden kaynaklandığını düşündüğümüzde çok yönlü ve yanlı konuların araştırma ve geliştirmek ile birlikte retorik ve diyalektikle doğrultulması ve düzeltilmesi olgusuyla karşılaşırız ki bu bize bilgilerin yanında kenosistik sezgilerimizin daha etik emin.. hermenuetik inançlarımızın daha güvenilir ve bağlanılır olduğunu hissettirir.

13 Kuşkusuz HATA ve NİSYAN insan için bir fıtrat olduğundan ve hayattan yanılmadan ders ve unutmadan ibret alarak ilerlediğimizden.. artık önemli olanın yanılmamak değil yanılgılardan yararlanarak hayatın tanıma ve şuurun öğrenme olduğunu anlarız. Yanlışlar ve yanılışlar ve unutmalar gibi olumsuzluklar karşısında insanî mükemmeliyete ve islamî muvaffakiyet yolunda birbirimize yardımcı olmanın ayrı bir kemalat ve fazilet kaynağı olduğunu da unutmamak lazım.

14 İşletilmeyen    kalem ve akmayan ırmak kirlenir. Bunun gibi yürütülmeyen.. kullanılmayan.. işe yaramayan   bu rasuli ve kitabi dinlerin.. ibadet ve ahiret ve ahlak dışında.. AHKAM’ının yani toplumsal HUKUKLARI’nın geçerliliği eskidi ve tarihsel FIKIHLARI’larının yürürlüğü   kalmadı.. bundan dolayı mesail-i maişetin (geçim sorunları) HARAM ve HELAL’ini ben kendim bulacağım.. bunun için mesuliyet-i meşietin (seçim sorumluluğunun) HASENE ve SEYYİESİNİ sen kendin saptayacaksın..bunların usulünce konuşacağız ve kararınca tartışacağız.. Ancak bu şekilde hazır ideoloji haline getirilmiş dinlerin ya da dinleştirilmiş felsefelerin   esiri olmayacak ve yolumuzu kendimiz hazırlayacağız.

15 ESKİ Semavi dinler üç yüz yıldır dünyanın EKONOMİK ve POLİTİK sorunlarını dünyanın derdine çare getiremediklerinden YENİ beşerî dinler çıktı.. nasyonalizm.. kapitalizm.. sosyalizm.. son yüz yıl içinde onlarda dünyanın sorunlarını çözemediklerinden eskidiler.. fani dünya gibi diller ve dinler eskir zaten.. İbrahim ve musa ve isa ve Muhammed Aleyhimüsselam arasında ortalama altı yüz yıl var.. yani dinler üç yüz çıkıyor.. üç yüz yıl iniyor.. Tanrı Sonsuzdur ancak dinler sonsuz değildir.. dinlerinde dünya ve dil gibi bir sonu var. Bu yüzden dillerin geçerliliğinin de bir miadı ve dinlerin yürürlülüğünün de bir dönemi bulunur.. çunku dinlerin kitabinin devri ve nebisinin 600 yıllık bir döngüsünün bulunduğu tarihsel bir veridir. Bundan dolayıdır ki birinin KÖTÜLÜK miadı ve döngüsü biter diğerinin İYİLİK dönemi ve devri başlar. Toplar ve Atar damarlardaki kirli ve temiz kan gibi bindirilen Kültür (dil) ve yüklenen Uygarlık (dünya) ve indirilen İnsan (din) tabiatı tarihe dönüştürür.

16 Son rasul ve nebi’den sonra yeni bir elçı ve yeni bir kitap gelmeyeceğini göre.. ki bu biz MÜSLÜMANLARA göre böyledir.. acaba Musevi ve İseviler de yeni NEBİ bekliyorlar mı ? Hayır o görevi MEHDİLER yürütüyor.

17 GODOT ve kurtarıcı beklemek.. olmazsa olmaz bileşeni dil ve din olan her KULTUR de bulunur.. sonuçta RESMİ Filoloji ve Teoloji bitmez.. SİVİL filozofi ve teozofi her zaman sürerdurur.. bundan sonrada olacaktır. EVLADI NEBİ’nin genetik kodları VARİSİ RASULUN kültürel modları inkar edilemez. Ancak bu velilerde NEBİ olamazlar.. tarikatlarin ve teozofilerin din haline getirilmesi dinde bir yaradir.. şia burada yanılıyor.. bunun gibi filozofilerin de dil ve bilim haline getirilmesi başka bir yara.. öyle ise son rasulu ve nebiden sonra her bir Müslümanın omuzuna risalet ve velayet yükü binmiştir. Eğer sen bu yükü almaz ve yetkiyi kullanmazsan.. başkası alır ve nebi vekiliyim diye o dilediği yere götürür.

18 Artık biz RİSALET yükümüzü seçimle gelen başımızdaki adama verip VELAYET yükümüzle yolumuzda yüruruz.. yönumuzu duzeltiriz.. başkasinin yoluna ve yönune saygi gosterir.. dini ve yolu birbirinden ayirir.. yolumuza kimseyi kariştirmayiz.. dini de birilerinin tekeline birakmayiz.. çünku DİN.. ilahi ya da beşeri.. kitabi ya da ilhamî.. nebevi ya da şeytanî.. semavi ya da arzî.. teist.. deist.. panteist.. panenteist.. ateist BIR “çift” olur ve fakat insanlarin sayisinca sayısız YOL “çifti” bulunur (**).
Kısaca Tanrı Tek’dir (Ehad) din bir çifttir. Tanrı Bir’dir (Vahid) yolların çifti çoktur.
Saygilarimla.. Osmanziya 01.03.2023 09:43

NOTLAR

(*) Burada şöyledir, böyledir.. şudur budur ya da olur,olmaz gibi isim tümceleriyle kurduğumuz YUVARLAK anlatımların içi boş veya dolu olur bu sizin takdir ve değerlendirmenize aittir. Bana kalsa bu tür kesin ve kategorik cümleleri kurmak istemezdim. Fakat YBA in reklam ve propagandası yüzünden bu tür anlatımları kullanmak durumunda hatta bazen zorunda kalıyorum.

(**) (ayet “Ve halaknâküm ezvaca” biz sizi çift yarattık diyor.. dinsizler ve köktendinciler bir çifttir. Dinsizlerin köktendincilerden daha kati ve acımasız olmalarının sırrı budur.. bu yüzden köktendincilere ve dinliden dahi inançlı ve dindardan idealist dinsizlere riyaset ve selahiyet verilmez.. çünkü iktidarlarına güvenilmez. Sonuçta insanlığı ve islamlığı birbirinden ayırıyor fakat bir şekilde yeniden bağlıyoruz ve diyoruz ki: “İNSAN olmadan islam olunmaz. İSLAM olmadan da insan kurtulmaz.” Çünkü beşeriyetin yapısı; olmazsa olmaz bileşeni.. sesli ve yazılı 66 bin yılllık mazisi bulunan.. dil ve din olan bir kültürdür. Çağdaş uygarlığımızı oluşturan bu kültür içinde de safi bir dil ve din göremiyoruz. Bilim insanları bu gün dilin ve dinin kökenini arıyorlar. Bu arayış içinde çok yönlü ve yanlı katman ve alanları olan felsefe ve din arasında ortak bir platform olan YBA 14 yıldır çağırıyorum. Çünkü bu konular; halka ve tribünlere dönük günlük dilin düz yazısıyla, kolay ve hızlı bir şekilde çözümlenemez.)
BURADA elliye yakın tablo on taneden fazla düz yazı yüklenmiştir.. yukarıdaki yazı da bu çalışmanın reklam ve propagandası içindir.. ne yazık ki bu güne kadar bu reklam ve propagandadan öte geçerek tabloları incelemeye girişen çıkmadı..20230301_141111_DIL_VE_DIN.raraz önce bir paylaşımdan aldım bu resmi şu yazıyı yazdım:

Sorunu ve sonuçlarını ELEŞTİRENLER ve sorunun çözümünü KONUŞANLAR çok olur.. lakin YAPANLAR.. az ama çok az olur.. neden bu böyle belki asıl sorun burada sayılanlar değil de budur.. icra ve tatbik NEDEN gereği ve NİÇİN yeteri kadar yapılmıyor. Burada iki lafın arasında bir YBA çağrısı yapıyorum.. değil eleştiren ya da katılan İLGİLENEN bile çıkmıyor.. . buradaki resim ve sözler SORUNU o kadar çok açık ve seçik gösteriyor ki bu sözleri ve resmi saklayacağım.. ancak ÇÖZÜM konusunda tek bir ifade bulunmuyor. Face ve Web sayfalarında çözüme dair pek çok yazımın yine KâLE alınmadığını söylemeliyim.. bu konuda YAKINMAM.. yine sadece sözle konuşanlar ve eleştirenlerle aynı düzeyde kalıyor.. İCRA ve TATBİK aşamasına gelmiyor.. bu durumda anlaşılıyor ki sorunlarımız köklü ve geçici çözümlerle bir yere varılamıyor.. ekonomik ve politik YÜZEYSEL sorunların temelinde bulunan KÖKLÜ kültürel ve sosyal sorunlarla baş edebilmek face.. net ve sosyal medya yöntemleriyle olası görünmüyor. Atılan taş baş yarmıyor.. bizim yine de böyle çakıl taşları atmaktan başka çaremiz olmuyor. Ama bu hazır açık ve seçik sehil yani kolay sözlerle bir yere varılamayacağını öğrenmiş olduk.

Üç devle savaşıyoruz sevgili Sancho;
" ADALETSİZLİK, KORKU ve CEHALET "
Cervantes
" Efendiler; elinde yanlış bir şehadetname ile cemiyete çıkan bir adamın memlekete zararı sizin tasavvur edebileceğinizden çok fazladır. Bir cemiyette en muzır adam, ehliyetsiz olduğu halde salahiyet sahibi olanlardır. Bu adam bütün hayatında ilmin, liyakatin ve çalışkanlığın düşmanı olacaktır. "
İsmet İnönü
8.7.1929
( AÜ Hukuk fakültesi ilk mezunlarına konuşması )
"İş ehline verilmezse kıyamet yaklaşmış demektir."
Hz. MUHAMMED ( SAV )
"Firavun, halkını aptal yerine koydu ama yine de ona boyun eğdiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir halktı."
( ZUHRUF, 43/54 )
"Kuşkusuz bir halk kendi durumunu değiştirmedikçe ALLAH onların durumunu değiştirmez."
( RAD, 13/11 )
" Bir kişiye iki iş verme. Bir kişinin işini de iki kişiye verme. Tanıdık ve hatır işi diye ehli olmayanı hak etmediği işe memur kılma. Rüşvet yiyenin asla göz yaşına bakma. "
Şeyh Edebali


Ust uste iki patlama.. çatlama ve atlama meydana geldi.. atama ve atma oldu.. bunlar oldu.. siz hala GERCEK DOGRU ile GUZEL İY İ degerlerini aramiyor ve sormuyor mu sunuz ?

Burada altı kardeşim ismini sildim.. özel olduğu için kardeşlerime teşekkür ederim.. tablolarıma olan ilgi ve alakaları için.. ancak bu ilgileri benim kara kaşıma ve kara gözüme değil kablolardan oluşan tablolarıma olduğun iyi biliyorum.. çünkü tablolarla kendileri anlatım, şimdilik, yapmasalar bile tabloları anlıyorlar.. lakin tablolarla anlatamıyorlar.. çünkü yöntembilimsel analizin dilini bilmiyorlar.. zamanı gelince onlarda bu tablolarla anlatım yapmaya başlayaycaklar ve özellikle bunu Nermin Yazıcı kardeşimden bekliyorum.. çok değil bir yıl sonra İnşaallah.. buralarda tablolarla paylaşım yapacağız..01.03.2016

Tam yedi sene önce bu yazıyı yazmış.. burada bir yıl demişim fakat yedi yıl geçmiş ne bende bir hareket bulunuyor ne de bu altı kardeşimde.. sadece bir kardeşim sağ olun sürekli benimle.. Nermin Hanım kardeşim.. kendisine minnettarım ve daim şifalar şifalar dilerim..
Düzenleyen osmanziya - 01-Mart-2023 Saat 14:18
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk