Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Din
 YöntemBilim Forumu | Diğer | Din
Mesaj icon Konu: imami mubin ve kitabi mubin Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2957

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Konu: imami mubin ve kitabi mubin
    Gönderim Zamanı: 13-Eylül-2023 Saat 09:56


İLLETLER ve AKİBETLER dünyası..

Hiç bir şey birden başlamaz İLLETLER dünyasında yavaş yavaş ilerleyen bir tohum atılır. Bu maziden atiye.. geçmişten geleceğe.. tohumdan ve doğumdan ağaca ve ölüme giden yoldur.. illetler dünyasının YATAY düzlemi üstünde yükselen AKİBETLER dünyası ise bunun tersinedir. Hadiseler üzerinde birden ve aniden o iş vaki olur.. bu DİKEY inme ya da çıkmadır. Bu ise gelecekten gelir ve geçmişe gider.. 63 tablo sonucunda elde ettiğimiz bu resimde böyle birden olmadı... bir süreç içinde ortaya çıktı ama bir ileç olarak birden karşımızda duruyor.. anlaması kolay değil.. bu günde iki "zaman" cerayanı olduğu geçmişten geleceğe giden İLLETLER gelecekten geçmişe gelen AKİBETLER.. külli irade ile cüzi takdir.. külli takdir ile cüz'i irade.. kader ve kaza.. ata ve ceza.. programlama ve projelendirme ve planlama ile vizyonların görülmesi ve misyonların ortaya çıkması.. vizörden süpervizöre gidilebilmesi.. bizim bu noksanımız yüzünden adımız garip bir reklamcıya çıktı.. her ne ise.. bize düşen işimizi yapmaktır.. her değerin bir zamanı bulunur.. zamanı geldiğinde tohum patlar.. filizini verir.. yavaş yavaş ağaç olduğunda bir de bakmışsınız etraf yem yeşil olmuş.. hızır gelmiş.. huzur gelmiş.. işler hazır olmuş ve hazır da pek sevimlidir.. lakin bundan daha sevimli olanı kadının kocasını, kocanın karısını hazırlaması.. tapılası karı ve kulluk edilesi koca.. olması için. Kulak ardı edilirse söz bir şeyler görmez göz... saygılarımla.. sağlıcakla kalınız.


İmamı Nursî

Daire-i Esbab ve Daire-i İmkan
Ubudiyet Dairesi ve Rububiyet Dairesi

Vech-i velayet ve Vech-i Risalet
Daire-i İmkan ve Daire-i Vucub
gibi pek çok ayırımlar ayırımlar yapar ve bunlara ESRAR-I ŞERİAT adını verir. Kitap yazan tasnif eder, bölümler.
bu gayet normal ve doğaldır.. Kesrette kıllete geçmek.. Afaktan enfüse inmek.. Vahdetten Vahdaniyete çıkmak.. birlikten tekliğe ulaşmak.. ve bu çeşitlilikten eşitliği bulmak kimine kolay kimine zordur. Rabbimiz bizlere ve sizlere kolaylaştırsınız.




https://www.yontembilim.com/forum/forum_posts.asp?TID=2097&PN=1

Her nesne kullanıldıkça.. her kimse çalıştırıldıkça.. her iş.. işletildikçe.. genişler.. gelişir ve geliştirilir.

Kıskanma ne olur.. çalış senin de olur...

Marksistler çalışan masonları kıskanır..
Müslümanlar çalışan marksistleri kıskanır..
Neymiş.. en az çalışan MÜSLÜMANLARDIR.

Nereden biliyorum, kendimden.

Evet, yeterince çalışmıyoruz.. o yasak.. bu günah.. şuna dokunulmaz.. buna ellenilmez.. abdestim gider.. ahiretim yiter.. cehennemde yanarım.. cennetime kavuşamam.. gibi yeterince meşru ve makul ve makbul GEREKÇELERİMİZ bulundukça bizler bilime.. kuvvete ve dünyaya önem ve değer vermeyiz. Varsa yoksa ahirettir.. onu bile kazandığımız kesin değil ya.. her ne ise.. şimdi böyle olmayan müslüman çalışıp iktidar olunca bu seferde hırsızdır.. üç kağıtçıdır.. çalıcıdır.. gibi eleştiriler.. yahu çalışmazsan böyle eleştirilirsin.. çalışırsın şöyle eleştirilirsin..

Aslında bu müslümanlar.. masonlar ve marksistler arasında geçen bir durum değil bütün insanlar arasında cereyan eden bir olay.. hatta olgu.

Zengin çalışır ve fakat hırs gösterir.. helal haram ne varsa elde etmeye çalışır ve elde ettiklerini fakirler hased eder.. kıskanır.

Dünyaya ÇALIŞ, zengin ol ve fakat hırs gösterme.. bu makbuldür.
Ahirete ÇALIŞ , fakir ol ve fakat hased etme.. bu da makbuldür.

Fakat işin içine hırs ve hasedi sokunca.. bir de buna heva ve heves karıştırılınca işin tadı kaçıyor.

Bu dört [H] Kur'an-ı Mu'cil-ül-Beyan'ın son iki suresinde Felak ve Nas suresinde söz konusu ediliyor.. bunu bazı yazılarımda açtım ve bu işaretimle de oraya göndermiş olayım.

Özet:
Yazdıklarıma haset etme ne olur.. YBA öğren.. kullan.. yararlan ve edin.. senin de olur. Saygılarımla.. sağlıcakla kalınız.

Osmanziya

Not: AKIL hakkında yazacaktım.. kalem beni ÇAKIL atmaya çekti.. İnşaallah attığım taşlar başınızı yarmamıştır.


Akıl.. kalb.. ruh.. nefis.. zihin.. şuur.. sır.. hafa.. gibi eski edebiyatın ve dini vaazın konusu olan sözcükler yerine fizik, kimya, bioloji, sosyoloji, linguistik, filoloji, semiotik gibi BİLİM DALLARI ortaya çıktığı gibi bir taraftan ta META-FİZİK ve PARA-PSİK araşırmalar ve çalışmalar yapılıyor.

Bu resmi filoloji ve teolojnin sivil filozofi ve teozofi olmasından ortaya çıkan sonuçlardır. Yani LOGOS, sophos ile yeni yeni görünümler kazanmaktadır.

Yer yüzündeki kayıp ve antik ve eski kültür ve uygarlıklardan başka bilinen hitit, mısır, yunan, roma, arap, türk, fars, yahudi, hristiyan ve islam UYGARLIKLARININ birbirini içine girmesinden oluşan ÇAĞDAŞ UYGARLIK.. yani KÜRESEL UYGARLIK "The MATRIX" filmiyle EVRENSEL UYGARLIĞA doğru yol almaya başladı..

İlk MUALLIM Aristotales.. islam uygarlığı tarafından MÜŞRİK ilan edilmiştir.. çünkü getirdiği dört sebeb nazariyesi ile.. fail ve gai sebebten oluşan TANRI'nın arşısına maddi ve şekli sebebten oluşan başka bir TANRI çıkartılmıştır.. Ancak biz bu kuramı ONTOLOJİK ve METAFİZİK olarak değil de.. EPİSTEMOLOJİK bir bilgi KURAMI halinde ele alarak özgürlük ülküsü (fail sebeb) ve amaçsallık (gai sebeb) ile HUKUKU (hukuku).. özdeşlik ilkesi (şekli sebeb) ve nedensellik (maddi sebeb) ile FUNUNU (bilimi) inşa ettik.. yıllardır anlattık.. kimse katılmadı.. eleştirmedi.. sormadı.. hatta bir arkadaşım bu kavramları kullanınca onunla uzun sure arkadaşlığımı sildim.. başkasında BİR KELİME dahi olsa iktibas etmişsem belirtirim.. çünkü başkasından fikir almaya fazla ihtiyacım bulunmaz.. Rabbimiz bizi bu konuda gani etmiştir.. Hatta YBA çalışmamı II Filoloji Kongresine sunduğumda intihal sorgulamasında yüzde 95 bana aitt çıktı.. söz konusu yüzde 5 başkasının görünen çalışma yine bana aitti.. sonuçta Evvelallah.. YBA kuralları sayesinde özgün çalışmalar ve ortaya çıkıyor. Her ne ise siz benim sevimsiz kendinden bahsetmeler dışında bu çalışma ile sunulan tablolarla ilgileniniz.

AKIL ile tanışmak bahtiyarlıktır. O sizsiniz...

Saygılarımla

Osmanziya 13.09.2023





İMAMI MÜBİN VE KİTABI MÜBİN


Akıl konusunda yaptığım bu çalışmada imamı mübin ve kitabı mübini yavaş yavaş belirlemeye ve saptamaya başladım.. dört dizin içinde kırktan fazla tablo bulunuyor. Tabloları versiyon sırasıyla yalından karmaşığa doğru izler ve incelerseniz AKIL hakkında bir fikir edineceksiniz. Aynı zamanda harf (AR) den isme (AD) a geçme imkanı bulacaksınız.




20230913_095811_AKIL.rar


Bir arkadaşım sormuştu.. demiştim:


"konuşmacı 50 kişinin kurduğu vatşapın değeri olan 18 milyar dolar olduğunu ve beş büyük türk şirketini toplasan bu kadar etmediğinin ilginçliğini söylüyor ve bende ona diyorum ki sıfır değerlendirirsen onun gelmiş geçmiş bütün şirketlerden fazla ettiğini.. rahmetli Erbakan öyle derdi.. biz onları SIFIR verdik.. onlar bize borçlu derdi..


Dekartın analitik düzlemini ekonomik değerini söz konusun etsin.. yer yüzünde ne maden ve hammade var.. hepsini satsan yine onun değerini ödeyemezdi.. ekonomik değer bu kadar indi ve çıktılı ise.. kültürel değerlerden AKLI hesabını yapsan.. yukarıda yaptım.. o ondan daha indi ve çıktılı olur...

AKIL dar, orta, geniş ve salt anlamda olmak üzere büyük bir çerçeveye yayılır. Mutekellimden muhataba.. mübelliğden müstemi'ye kadar o kadar çok çeşitlenir ki..


Düşünen akıl vardır.. konuşan akıl.. düşünen akılda tabloda gösterildiği gibi bölen akıl vardır.. seçen akıl.. konuşan akılda söyleyen akıl ve dinleyen akıl olmak üzere ikiye ayrılır.. tablo içinde orta uzun kutuda konu AYRITILANDIRILMIŞTIR.. bahsi uzun sürer ve kısaca düşünen akıl teorik akıl, konuşan akıl pratik akıl olarak KANT tarafından uzun uzun anlatılmıştır.

Sonuçta bunları bir kitaptan almadım.. bildiklerimi kısaca özetleyip tablolaştırdım.. YBA bilirseniz siz bundan daha a'lalarını da yaparsınız.

Şimdi sizin para ve şirketten akla ve bilgiye merak ve dikkatinizi çevirmeye çalıştım.. eğer ilgilenirseniz YBA ile dinlemeye niyetli isenizin daha uzun uzun anlatırım.. şimdilik saçı, sakalı ve lafı kısa kestim..

Sağlıcakla kalınız.

Osmanziya 12 EYLUL 2023"

demiştim.

SONUÇTA insan ar nesne yükü ve ad kimse yolcusu taşıyan bir AT'tır. Daha uçaklar icad edilmeden insanlar hem at hem kuş olan PEGASUS'u hayallemiş.. bir de ne hikmetse on bir tek BOYNUZ eklemiş.. İSKENDER'in çift boynuzu aklıma geldi.. Kur'andaki ZÜLKARNEYN ismi ise tefsirlerde onunla özdeşleştirilmiş.. Bu Aristo'nun öğrencisi İskender'in on sene içinde.. 23, den 33 yaşına kadar Akdeniz'i ki o zamanlar insanlar dünyayı Akdeniz'in çevresinden ibaret biliyorlardı.. bu denizi bir YUNAN gölü haline getirmiş ve üstelik yunan ve fars medeniyetinin birleşimiden oluşan HELEN uygarlığı çıkarmıştır.. sağ duyu ve sol görü.. yazımızda da anlatıldığı gibi ÇİFT KANAT.. takılması artık çağımızın bir gereği olacak.. çünkü tek kanatla uçulmuyor..

Saygılarımla sağlıcakla kalınız.

Osmanziya 13.09.2023






Düzenleyen osmanziya - 14-Eylül-2023 Saat 07:42
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2957

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 14-Eylül-2023 Saat 00:07
AKIL ÜZERİNE




"Akıl" ya da "sıfat" ya da "ihtiyar" ya da "ilim" ya da "iktidar" ya da "irade" dediğiniz de ayrı nesneler.. ayrı kelimeler.. ayrı terimler ve ayrı kavramlar kullandığınızı sanırısınız.. hatta var sayarsınız. Oysa bu çalışma sonunda göreceksiniz ki hepsi "bir"dir.


Günlük dilin düz yazısının MANTIĞI ile HAZIR açık ve seçik SEHİL.. yani anlaşılır yazılan metinlerde   bir konu izah edilmiş bir sorun hall edilmiş olarak görünür. Eğer böyle olsaydı ve bu da yeterli bulunsaydı acaba insanlar MATEMATİK temelli aritmetik ya da geometrik bilimsel dile gerek kalır mıydı ? Öyle ki bilim ve kültürün iki ayrı olan olduğu kabul edilir ve hatta bilimden ayrı bir de FELSEFİ DİL söz konusudur.. hatta birde DİNİ BİLGİ ayrıcalığı ve farklığı bulunur.

Ömrü sadece bir dil ve bilgi alanı içinde geçenler.. DİĞERLERİNİ anlamayabilirler.. çünkü her iş tahsis edilen kabiliyetlerin ihtisasla ikballerini ve istikballerini kazanmalarına.. ahseni takvimden ahseni amele ilerlemeye bağlıdır.. esmai hüsnadan İsmi A'zama gitmeye dayanır.


Bu yüzden günlük dili kullanan halk.. bilimsel dille sorun çözen ve karar veren bilim adamları uzmanlığını anlamazlar. Felsefi bir diyalektik ile varlık, bilgi ve değer alanlarının enginliği ve zenginliği ile perpektifi geniş filozoflar ve felsefecilerin derinliğinden bilim adamları.. ne kadar uzman olurlarsa olsunlar.. uzmanlığı ölçüsünde.. yoksundurlar.

Tüm bu kişi, olay ve olgu ar'larının üstündeki ad'ları yakalamış alimler ve arifler zirvede yer alan nebiler ve velilerdir.

Bunların hepsi birbirini İNKAR edebilirler.. çünkü bunlar sırayla geçilen basamaklar değil.. içinde yerleşilen alanlardır.. ancak biz bunları bir sıra ve sfer ve katman ile kuramsal olarak açıklayabilir ve yorumlayabiliriz.

Demek istediğim yukarıda tablo bize AKLI böyle gösteriyor.

Bu konuya anlamak için KATMANLAR dizini içindeki 63 tane tabloyu versiyon sırasıyla incelemelisiniz...


20230914_065923_KATMANLAR.rar

Buraya son tabloya yapıştırdım.. oysa her çalışma gibi bu tabloda dört kavramla başlamıştı.. bu tabloları yalından karmaşıyasa doğru imgeler ve irdelerseniz.. versiyon sırasıyla tahayyül ve tevehhüm ederseniz.. tefekkür ve tezekkürünüze yer hazırlamış olursunuz.. böylece lafz ve manaların ibare ve ifadesi size bazı kapıları açacak.. bazı karanlıkları aydınlatacak.. ve göreceksiniz ki ve aslında öreceksiniz ki günlük dilin düz yazısı sadece bir başlangıç idi..

Saygılarımla

Sağlıcakla kalınız 14.09.2023 07:03 Üçkuyular İZMİR

OsmanZiya







Düzenleyen osmanziya - 14-Eylül-2023 Saat 07:13
IP
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 2957

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

Alıntı osmanziya Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 14-Eylül-2023 Saat 09:04
Hücrelerimizin GENOM projesinden sonra bu nörolojimizin Human Brain Project si ilginç bir istikamete gidiyor.
Uzmanların.. insanın hasılatı kadar haysiyeti.. ürünü kadar onuru güdüsüyle hareket eden kimseler olduğu düşünülürse.. akibeti görmeyen kör hissiyatımızla illetler serisi içine kaybolabiliriz. Sorunluluğumuz içinde sorumluluğumuz.. yükümlülüğümüz içine ağırlığımız.. geçimimiz içindeki seçimimiz.. bizden itinalı bir dikkat.. özenli bir aykı.. istikametli bir sırat ister.

İtiyadımızı kadar bir iktidarla SERVET ve itimadımız kadar bir ihtiyarla ŞÖHRET sahibi olan bizler bundan fazla bir iş yapamıyor ve beklediğimiz bir etkide bulunamıyoruz.

Bu ygarlıkların birbiri üzerine BİNEREK.. mısırın yunan.. yunanın roma.. romanın islamın.. islamın ingiliz.. medeniyeti üzerinde bu gün ÇAĞDAŞ bir UYGARLIK ortaya koyduğunu görüyoruz.. bu uygarlıkta Yaşam 3.0 ve İnsanlık 2.0 da tartışılan ve önerilen Homo Spains ile başlayıp Homo Deus ile ilerleyen bir süreç içinde nereye gittiğini bilemiyoruz. AI nin başlangıcı sayılabilecek ChatGPT'nin METAVERS götürmeye çalışması bize (bana) esas sorunun Teknolojinin insanı doğaya yabancılaştırması ve İdeolojinin insanı insana yabancılaştırması sonucunu değiştirmiyor. Hep.. resmi filoloji ve teoloji.. sivil filozofi ve teozofi ile geliştirilir.. Derim. Acaba doğru mu ?

Yoksa Philo ve Teo’dan uzaklaştırılıyor muyuz ?
Genetik kodları teslim ettik.. şimdi de nörolojik modlarımızdan mı vaz geçiyoruz.

Osmanziya

https://www.humanbrainproject.eu/en/follow-hbp/news/2023/09/12/human-brain-project-celebrates-successful-conclusion/?fbclid=IwAR2Pod7Lu4LozKhLCjbg95GOasbv-lxw1DWZzeRjHPTg8v9GmBv_ZAnpJHw
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk