Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Yöntembilim
 YöntemBilim Forumu | Yöntem Bilim | Yöntembilim
Mesaj icon Konu: K P projesi(Kapalı Konu Kapalı Konu) Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Konu: K P projesi
    Gönderim Zamanı: 04-Nisan-2011 Saat 13:22

http://www.yontembilim.com/forum/forum_posts.asp?TID=94

 

 

K VE P

 

S=kp00.doc

 

K.arar ve per.formans…

Kaf  nokta arar..

Per NOKTA formans…

 

Dilin içinde oyun var.

Bu oyundan bir öykü çykaraca?ym.

Kaf da?yndan öteleri arayanlar yolculuklarynda karar vermek zorundadyrlar.

Per ya da pür yetkin ya da saf demektir ki formunda ve biçiminde

mükemmeli yakalamak güdüsüdür.

Dört K var, be?incisi karar.

Dört P var,be?inci performans.

Ko?ul, kural, kuram ve kurum .KARAR

Proje, parti, para ve pazar. PERFORMANS

 

Öyküme ba?lyyorum.

 

Canlylar do?ar, büyür ve ölür.

Ancak ya?amyn sürekli olmasy için büyürken

ayny zamanda üremesi ve ço?almasy da gerekir.

O zaman diri olan nesne  do?ar, büyür, ço?alyr ve ölür.

Canlylyk us yani akyl sahibi ise üremek ve ço?almak yetmez.

Çünkü uygarlyk aklyn katylymy ve katkysy ile var olur.

Us uygarly?yna dili ve dü?üncesi ile katkyda bulunur.

Uygarlyk nasyl usa dil ve dü?ünce katmy?sa..

Ynsan, akyl ve medeniyeti ile insandyr.

 

Ynsanly?a, uygarly?a ve usa  katky yapacak bir projem var.

Yöntembilimsel Analiz.

Yirmi yyldyr bununla u?ra?yyorum.

Bu yirmi yylyn öncesi de var öyle ki tüm ömrümü buna verdim diyebilirim.

Buna ra?men bu güne kadar bir ba?ary ve bir performans elde etmi? sayylmam.

Gerçi meyvesi olmadan bir a?aca yirmi yyl bakmakta bir ba?arydyr.

Bu a?aç yüz yirmi yyl sonra meyve verecek ve insan ?imdiden bunu görecekse

ömrünü a?an i?e gönül vermek bir “dava” alametidir.

Benim bir misyonun var ve tüm mesajlarym bunu dile getirir.

Yöntembilimsel Çözümleme.

 

Ömrümce dü?ünenleri aradym ve arayanlary dü?ünüyorum.

Onlaryn yetkinlik arayan özlerine seslendim.

Aramak ve dü?ünmek.

Bazylary dü?ünür de aramaz. Amacy dü?üncesini satmaktyr.

Bazylary arar da dü?ünmez. Araç’yn aracyly?ynda takylyr.

Dü?ünenleri aradym çünkü ancak onlar beni anlayabilir.

Arayanlary dü?ünüyorum çünkü  yöntembilim ancak onlaryn i?ine yarayabilir.

 

Bu iletinin tablosunda benim yol haritam var.

Bu harita benim görünür ama herkesin çizgisini gösterir.

Bana katylmaya karar vereceklere yardym etmek için çizilmi?tir.

Umarym ki onlar bunu anlarlar.

Anlamazlarsa anladyklary kadar sorarlar.

Ben de anlatyrym.

 

PROJELER ya kysa ya da uzun vadelidir.

Ya bir sorunu çözen  uygulama bulunur  ya da bir sektöre çözüm getiren kuram olur.

Kuramsal olan ya içeri?e ya da biçime ili?kindir.

Usul ve yönteme ili?kin biçimsel kuramlar uzun vadelerde gerçekle?tirilir.

Çünkü genel tümel ve soyut yapylardyr.

Analitik düzlemin mantyksal kullanymy olan yöntembilimsel analiz

dini ve fenni alanda kullanyldy?yndan  genel

aklyn ortak ilkelerini uygulady?yndan tümel

içi bo? biçimsel bir kurgu oldu?undan soyut

bir yapydyr.

 

Yöntembilimsel analizin genel, tümel ve soyut yapysynyn mantyksal kullanymy

bana has bir yetenek ve özel bir dil olmady?ynyn kanytlanmasy gerekir.

Bu anlam sürücüsünün ve anlatym aygytynyn benden ba?kalarynyn dahi

kullanmasyyla genellik, tümellik ve soyutluk kanytlanmalydyr.

 

Bu kanytlama bu projenin PARTY düzeyine geçmesi demektir.

Partiden kastym siyasal parti de?il bir çaly?ma ekibi ve gurubudur.

Bir ekip ve öbek tarafyndan ortak olarak kullanylan yapyya dil ve yöntem denilir.

Bir çekirdek kadro tarafyndan kullanylan dil,  ileti?im ve etkile?ime elveri?li hale

getirilinceye kadar, çok sayyda tekerrür eden uygulama, çaly?ma ve aly?ma

gerektirir.

 

Bu çaly?ma ekibi analitik düzlemin mantyksal kullanymy olan yöntembilimsel analizin

gerçekten genel tümel ve soyut ve bu nedenle evrensel bir dü?ünme aracy oldu?unu

kanytlamasy ile bu çaly?manyn daha yaygyn yansyma bulmasy için bir BYM yani bilgi i?lem biriminin

 olu?turulmasy ve bunun için risk sermaye koyacak PARA kayna?ynyn aranmasy ve bulunmasy a?amasy gelecektir.

 

Bu davanyn DÖRDÜNCÜ ve  son a?amasy parayy geri getirecek PAZARIN olu?masy ve bulunmasydyr.

Bundan sonra proje kendi kendisini besleyecektir.

Projeye katylanlar görevlerini ve i?levlerini yapmy?

sorumluluklaryny aklamy? ve kazançlaryny katlamy? olacaklardyr.

Çünkü GELECEKTE  yöntembilim lambasyny her yakan ki?inin y?y?yndan

maddi ve manevi paylaryny alacaklardyr.

 

Birinci a?ama yüz yyl sürse

Ykinci a?ama on yyl sürecektir.

Üçüncü a?ama bir yyl sürse

sonuncu a?ama bin yyl sürecektir.

Diye dü?ünüyorum.

Aradyklarymy bulursam.

Yn?aallah.

 

Sa?lycakla kalyn.

 

OSMANZYYA

 

Sentaks / sözdizimsel / BEYANÎ eksikliklerim VE

semantik / anlambilimsel / MAANΠ yetersizliklerim

için düz yazydan özür dilerim

 

http://www.yontembilim.com/forum/forum_posts.asp?TID=94

BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk