Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Dünya
 YöntemBilim Forumu | Genel | Dünya
Mesaj icon Konu: buldun mu arady?yny ?(Kapalı Konu Kapalı Konu) Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Konu: buldun mu arady?yny ?
    Gönderim Zamanı: 11-Haziran-2011 Saat 16:07

Dil

De?er             VARLIK                Bilgi

Dü?

Demi?tik ki varlyklar hem nesne hem kimse olur.. varlyk olurda "olay" olmaz my ?

Varlyklary kimse ve nesne olarak ayyryrsak olaylary nasyl ayyrabiliriz ?
 
Aslynda varlyklar diyoruz ama yokluklarda var.. olaylar diyoruz ama "ölay"larda var...  Varlyk ve yokluk e?itli?i demek olanak ayny zamanda "ölanak" da demektir.  Demek dil adlandyryrken hem OLUMLULARI  görmek ve bilmek istiyor olumsuzluklar ho?una gitmiyor. Birde  ho?una giden  "ÖLÜMSÜZLÜKLER" var.
 
 
Ynsanyn hiç ölüm aklyna gelmez diyemem ama çok nadir gelir.. çünkü ondan ho?lanmaz. Gerçekten ho? bir durum de?il  ölüm... bir tür dur DURUM'dur. Devimin bitmesidir.
 
Var  Yok
Olum Ölüm
Devim  Durum
 
varlyk yokluk
olumluluk ölümlülük
devimlilik durumluluk
 
 
Adlar ve syfatlary syraladym.  ve gösterdim ki yukarydaki diyagramyn ortasyna oturan VARLIK nesne ve kimse olmaktan ba?ka olay ve ölay olmayyda içeriyor. Fakat bu çe?itlilikten sadece bir yany ho?umuza gidiyor ve OLANAK diyoruz. Oysa ölanak dahi VAR'dyr.
 
O zaman yukarydaki diyagramy (?emayy) ?öyle kullanabiliriz:
 

 YOK     devim / an        ÖL

öl          =            ol

OL      durum  / an    VAR

Yani bir  kimse ya da bir nesne olabilir de olmayabilir de.. ikisi de e?it.. buna ne diyece?iz ?  Dil olanak diyor oysa e?it derecede  ölanak dahi ola-bilir.
 
Aaa.. ne dedi ola"bilir" dedi.. ölanak dahi ölebilir, dese idi olurdu ?
 
Yok, yok olsa var olur.
 
ölanak ölabilir olsa olanak olur... ama ayny zamanda olanak olmaktan çykar varlyk olur.  Demek olanak'y düz yazy ile göstermek mümkün de?il.  Onu ancak böyle gösterebiliriz..
 

öl-ebilir. AK

yok-luk           ol-ay  L  öl-ay                var-lyk

 
ol-abilir. AN
 
dediklerim  ak-ycy ve an-laly?yr olmayabilir...
 
Çünkü soyut.. soyut ne demek ?
Yçerikten soyunmu? çyplak söz ya da bilgi demek.
Görsel ve i?itsel çyplaklyk çeker ama böyle olmayan çyplaklyk demek itiyor.
Sycak ve ya? bir görü olmuyor bo? ve kuru bir kavram oluyor.
Sycak ve ya? bir görü ölmüyor bo? ve kuru bir kavram ölüyor.
 
Demek duyulabilir dünyanyn çyplaklary ile dü?ünülebilir dünyanyn çyplaklary arasynda ters bir oran var çekme ve itmede...
 
Y?te birinde  yasak ve haram varken di?erinde yok mu ?
 
Hayaller ve vehimler birer ilim ve irade haline gelirken zihin aynasynda ve fuad tarlasynda ekilir ve büyürken onlary e?iten ve yöneten ko?ullar ve kurallaryn sa?lam ve sa?lykly olmasy sorunu bir bilim sorunu oldu?u kadar da bir hikmet ve din konusudurda.
 
O zaman tefekkür ve tezekkürde insanyn gereksinimi kadar arayy?ynda nazara alarak onun diline USLUB ve dü?üncesine USUL olacak veri ve ilkeleri saptamak yolunda yapylacak çözümlemelere TRANSANDANTAL ANALYTYK
deniliyor.
MÜTEAL TAHLYL
a?kyn çözümleme
 
Anladynyz my ?
Anlatabildim mi ?
 
Konu içeriksiz ve soyut biçimsel bir "anlam" oldu?undan  ço?u kimse anlamaycaktyr ve bu, bu bunu konular  anlatylamayacaktyr, demek de?ildir.
 
Analitik düzlemin mantyksal ya da metodik kullanymy ile yapylan diyagramlar / ?emalar ve tablolar / resimler
ile
bütün a?kyn olsun olmasyn bütün çözümleme ve analizler gösterimlenebilirler.
Gösterilemeyenlere inanylyr.
Fakat anla?ylyr olanlar gösterilebilinmelidir.
Yeter ki iki nokta yani bir ÇYZGY halinde olsun.
tanym
tümce
söz
önerme
ba?lam
Bunlaryn hepsi YKY NOKTASI olan bir BYLGYDYR.
Anla?ylmayan konu bilgi olamaz ve DYLEGETYRYLEMEZ.
 
Dile getirilemeyen ve AÇIKLANAMAYAN inançlar, anlamlar, duygular, sevgiler, durumlar, devimler olabilir ancak bu bilgi de?ildir.
 
ve dedi?im tüm bu SÖZLER, böyle dyr-dyr ettikleri için ve bir türlü içerik vermedikleri ya da verse bile herkes tarafyndan ANLA?ILMADIKLARI için sizlerin vaktini alan bo? ba?lamlar olabilir.
Amma, tersi bir ölanak ile, yazy ?ema ve tablolarymdan yüz çeviririseniz, sizi DOLU bildi?iniz kör görülerin ötesine götürecek kapylarda ölebilir.
 
Sa?lycakla kalynyz.
 
OSMANZYYA
 
 


Düzenleyen osmanziya01 - 11-Haziran-2011 Saat 16:23
BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
osmanziya01
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Ekim-2009
Konum: İzmir
Gönderilenler: 381

Hak Puan : 10
Kidem : 7
OrtalamaHak : % 100
Irtibar :2

bullet Gönderim Zamanı: 13-Haziran-2011 Saat 16:49
Aranylan ile bulunan arasynda bir denge vardyr.. kysa zamanda aranylan ve bulunanlar olur.. bir ömür aranylypta bulunamayan olur. Kimi dü?ünülerek bulunur, kimi çaly?ylarak aranyr.

Biz bu yazym ekranyn çapy kadar bir mesafade görerek OL.AN.AK anlam çerçevesinde bir arama yapalym ve X'in de?erini bulalym:

GÜÇ ---------- ak ---------- GÜR

yok ---------- OL ---------- var


SEÇ ---------- an ---------- " X "

Burada "X" de?i?kenin de?eri ne olabilir.
Bu de?i?kenin ady ne olabilir, anlamy nedir ?

Not: Bu "x" de?i?kenine yyllyrdyr "DÜ?" ady verdim
ve dü?ünme anlamynda kullandym fakat bir kaç gün
önce "x" in adyny ve anlamyny de?i?tirdim. Bu bilgiyi
size bir örnek ve tüyo alarak veriyorum.

Kolay gelsin.

BEYAN dogru olmali ve MAAN hakikati bulmalidir
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk