Anasayfa | Işımalar | Osman Ziya | İfade -i Meram | Yöntem Bilim | İnsan Bilim | Din-Fen | BTÖ | Yazılar | E-Posta |

  Aktif KullanıcılarAktif Kullanıcılar  Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  SkinsSkins
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
yöntembilim anketleri
 YöntemBilim Forumu | Anketler | yöntembilim anketleri
Mesaj icon Konu: siyasetin ve ?eytanyn syrry(Kapalı Konu Kapalı Konu) Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
osmanziya
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye


Kayıt Tarihi: 12-Temmuz-2010
Gönderilenler: 1964

Hak Puan : 5
Kidem : 6
OrtalamaHak : % 50
Irtibar :2

bullet Konu: siyasetin ve ?eytanyn syrry
    Gönderim Zamanı: 16-Ocak-2012 Saat 19:45

Olmaz olmaz demeyin.. üstadyn ?eytanyn ve siyaseti ayny kefeye koymasynyn syrryny anlayyn.. sonra ÇIKARIN neyi açy?a çykardy?yny görerek kendinizi ve etrafy gözleyin.. ve BÖYLECE karanlyktan aydynly?a çykyn diyorum amma kendimi de  ÖYLECE  unutmuyorum.. acaba ?ÖYLECE ben kimin karde?iyim ? oyuma bakarsam  ben ça?da? israill devletinin ve ça?da? iran devletinin dostu olan siyaset ?eytanynyn dostu muyum, öyküme bakarsam ?eytani siyasetin dü?many myyym! Ey dü?ünenler!

 

Osmanziya

 

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1230428&title=iran-ve-israilin-turkiye-kardesligi

 

Yran ve Ysrail, anti-Türkiye ittifakynda birle?ti. Yran Arap Bölgesine, Ysrail ise Baty ülkelerine Türkiye kar?yty propagandalarda bulunuyor.

Son birkaç aydyr dikkat çeken bir geli?me ya?anyyor Ortado?u basynynda. Türkiye konusunda çykan haber ve yorumlaryn mahiyetinde göze çarpan bir unsur var. Özellikle belli kaynaklaryn neredeyse propaganda seviyesine ula?an anti- Türkiye yayynlary, Suriye meselesi ile ilintili görülse de, aslynda Türkiye'nin orta ve uzun vadede bölgede oynayaca?y role darbe vurmayy hedefliyor.

Burada ilginç olan ?ey anti-Türkiye ittifakynda birle?en dü?manlar: Yran ve Ysrail.

Ysrail basyny Baty kamuoyuna sesleniyor: "Türkiye, Amerika ile tehlikeli bir düzeyde samimi. Ydeolojik olarak Yslamcy. Demokrat görüntüsü altynda kendi halkyna eziyet eden bir ülke. Türkiye'nin bölgede söz sahibi olmasy hepimiz için tehlikeli..."

Yran ve uzantysy yayyn organlary ise Ortado?u'ya sesleniyor: "Türkiye, Amerika ile tehlikeli bir düzeyde samimi. Ydeolojik olarak Sünni. Demokrat görüntüsü altynda kendi halkyna eziyet eden bir ülke. Türkiye'nin bölgede söz sahibi olmasy hepimiz için tehlikeli..."

Yran'yn me?hur Kayhan gazetesi zinhar Ysrail'in en çok satan gazetelerinden Jerusalem Post'la pi?ti olamaz diyorsanyz, yanylyyorsunuz. Bu iki yary-resmî basyn organynyn Türkiye konusundaki a?yzbirli?i, tüm ezberleri bozacak cinsten.

Kâh "Türkiye aslynda Amerika dü?many" ba?lykly makalelerde, kâh "Türkiye Arap bahary ve halklary dü?many" diye ba?layan yorumlarda Türkiye'nin bölge için ne büyük bir "tehdit" oldu?u konusunda bilgilendiriliyoruz. Türkiye'nin Suriye politikasynyn "Sünni köktendincili?i desteklemek" üzerinden kuruldu?unu bu analizler sayesinde ö?reniyoruz. Yran ve Ysrail men?eli bu yorumlaryn benzerli?i kar?ysynda insanyn durun siz karde?siniz diyesi geliyor...

Türkiye'nin Ortado?u'da oynady?y ve oynayaca?y rol sadece Türkiye için de?il, belki de daha önemlisi bölge liberalleri için çok önemli. Türkiye son on yylda ya?ady?y sessiz devrim ile her ülkenin kendi demokratikle?me modelini yaratabilece?ini, demokrasinin bölge halklary için bir "lüks" olmady?yny ve tabandan gelen irade ile bu de?i?imin gerçekle?ebilece?ini kanytlady. Bölge halklary için üstten inmeci, despot modernistler ile özde?le?en sekülerizm kavramyna yeni bir anlam verdi. Amerikan muhipli?i imasy ile kirlenmi? demokrasi kelimesinin tozunu aldy.

Türkiye, meclisten geçmeyen 1 Mart tezkeresi ile halkyna kar?y sorumlu bir yönetimin yapabileceklerini ve yapamayacaklaryny gösterdi. Ortado?u'da ba?layan Arap devrimlerini ba?yndan beri en iyi analiz eden ülkelerden biri oldu. Kysa dönem çykary bölgedeki statükoyu korumak üzerine kurulu olsa da -uzun sürmeyen bir Libya yalpalamasy dy?ynda- statükodan de?il, bölge halklaryndan yana bir tavyr aldy.

Do?a bo?luk kaldyrmaz. Ortado?u'da öyle ya da böyle bir Sünni aktör rol oynayacak. ?u an bu aktör, Mysyr'da ya?anan belirsizlik hesaba katylyrsa, ya Körfez hattyndan Suudi Arabistan -veya belki Katarya da Türkiye olacak. Bölgede bu rolün tüm eksik ve gediklerine ra?men bir demokrasi olan Türkiye tarafyndan my, yoksa bölgeye paranyn sa?lady?y geçici saadet dy?ynda pek de bir ?ey sunamayacak olan Körfez tarafyndan my oynanmasyny tercih edersiniz?

Görünen o ki, Ysrail ve Yran bu rolün Türkiye tarafyndan oynanmasyny tercih etmiyor. Mevcut yönetimleri açyk ve demokratik Ortado?u idealinin dü?many olan bu iki rejim için Türkiye bir nevi dostluk köprüsü oluyor. Elbette Yran ve Ysrail'in planly bir ortak harekâtyndan bahsetmiyoruz. Lakin söylemdeki bu çarpycy benzerlik, Türkiye'nin oynayabilece?i "oyun bozucu" rolün yaratty?y rahatsyzly?y gösteriyor.

Bu propagandaya kar?y mücadele etmek Türkiye'nin elinde... Türkiye artyk konforlu kum havuzunda oynamyyor oyununu. Büyük iddialar ve idealler ile syklet atlyyor. Türkiye artyk sadece kendi vatanda?laryna de?il, bölgede seslendi?i halklara kar?y da sorumlu. Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde konu?an bir Arap liberalin dedi?i üzere "Türkiye'nin ba?ary hikâyesi hepimiz için bir umut, bu hikâyenin seyri hepimizin kaderi..."

Türkiye'nin dy?i?leri politikasyny ?ekillendiren idealleri ile içi?leri realitesinin uyum göstermesi hiçbir ?ey için de?ilse bile bu seyir için önemli. Kendi vatanda?yny demokratikle?me konusunda tatmin edemeyen bir Türkiye ister istemez tutarsyz bir pozisyona dü?ecektir. Türkiye'nin zaten boynunun vebali olan meseleler dy? politikada elini zayyflatacak unsurlar olarak kullanylacaktyr. Artyk Türkiye demokrasisi, Türkiyelilere byrakylamayacak kadar mühim bir meseledir.

Ceren Kenar/ Taraf

 

IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Açık Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide
Türkçe Çeviri : Nuri Cengiz
Tasarım & Düzenleme : BeyazSeytan
WebWizTurk