Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

uç sayfa dini..

Nereden Yazdırıldığı: YöntemBilim Forumu
Kategori: Diğer
Forum Adı: Din
Forum Tanımlaması: Diğer Paylaşımlarınız
URL: http://www.yontembilim.com/forum/forum_posts.asp?TID=2149
Tarih: 18-Nisan-2024 Saat 04:11
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 8.03 - http://www.webwizforums.com


Konu: uç sayfa dini..
Mesajı Yazan: osmanziya
Konu: uç sayfa dini..
Mesaj Tarihi: 13-Kasım-2023 Saat 11:57
N demek üç sayfa dini ?
okuyunca göreceksiniz..

Aslında TEVRAT ve İNCİL VE KUR'AN'da bir tane din var.. fakat insanlar sayısınca yol bulunur. Fakat bazı insanlar yollarını din haline getirmişler.. o onların bileceği iş.. benim üç sayfa dininden muradım bu üç semavi kitabın birlikteliğinin oluşturduğu gerçek..

Aslında kitaplar inidirilmeden önce sayfalar bulunurdu.. ibrahimi indrilen sayfalar Musa ile TEVRAT haline geldi.. Tevrattan önce Musa'ya verilen LEVHALAR bulunuyordu.. Biz de zaten YBA levhaları ve tabloları ve dosyaları ile çalışıyoruz.

Tabloları bakıp kabloları göreceksiniz.. kabloların iki ucunda bulunan sözcüklere bakıp ortaya bir tümce çıkaracaksınız.. çünkü o tümcede.. kendisini bileştiren sözcüklerde bulunmayan yeni bir anlam ortaya koyacak.. aynen bir çocuğun ana ve babasından ayrı bir isim.. ayrı bir ilim ve ayrı bir kelime/kelam ortaya koyduğu gibi.

Şimdi bu yazı devam edecek.. merakı olan bakacak ve meramı olan okuyacak.. okuduğunda anladıklarını eleştirecek ve anlamadıklarını soracak.. çekinmeden.. korkmadan.. sıkılmadan.. utanmadan.. İnşaallah.
Okumayı seviyor musun ?

Seviyorsan bu günü kadar pek çok kitap satın almışsınızdır..

Bir kitabı nasıl satın alırsınız ?

Ya daha önce kitabı size birisi salık vermiştir.. yazarını ve Adını öğrenmişsiniz.. kapağında yazar bu ad.. bu kitabı kolayca edinirsiniz.

Ancak hiç kimsenin salık verdiğimizi kendinizin seçtiği bir kitab alacaksanız.. SERLEVHA yani BAŞLIK olan adı zaten sizi KONU'ya ve kitaptaki konuşmaya çekecektir.

Kitabın ön kapağından başka bir de kitab ya da yazar hakkında tanıtıcı bilgiler bulunduran arka kapağı olur.. onu okuyarak konuya tamamlayıcı bilgilere erişirsiniz.

Bazı kitap alıcıları bununla yetinmez.. kitabın baş ve orta ve son taraflarından metinler okumaya ve tablo, şema ve resimlere bakmaya çalışırlar.


Bir zamanlar dedim:

Müslümanlar altıya ayrılır; tüm zamanlı, cumadan cumaya.. ramazandan ramazana.. bayramdan bayrama.. benim kalbim temiz.. benim dedem hacı.. insanlar beşe ayrılır; aramayanlar, arayanlar, asla bulamayacaklar.. bulanlar, bulduklarını olanlar.. face'ciler dörde ayrılır; begenenler.. katılanlar.. yanıtlara yanıt verenler.. yanıtlara yanıt vermeyenler.. gerçek üçe ayrılır; dünya ve dil ve din.. dil ikiye ayrılır iyiye ve kotüye kullanılan.. geriye bir ben kalıyor bende benden içeri..üç sayfa dini diye başladık.. üç sayfa yolu diye sürdürüyoruz.. neden üç sayfa.. evimin.. büromun ve annemin evinin ANAHTARLARI kaybettim.. çünkü üçü bir arada idi.. neyse ki yenilerini yaptıracak param vardı 3 X 600 =1800 liraya işi çözdük.. dört din arasındaki 600 yıla denk geldi.. [ İbrahim AS 6000 AS Musa AS 600 İsa AS 600 Muhammed AS ] Bu da üç kitap demekter [ TEVRAT ve İNCİL ve KUR'AN ] şimdi.. 600 sayfa 500 sayfa 400 sayfa İLAHİ KİTAPLARI nı mı okumak istersiniz yoksa Son nebi ve rasul Muhammed aleyhisselatü vesselamdan itibaren geçen 1400 senelik DİN TARİHİNİ mi öğrenmeyi mi ? İkisi de yararladır ancak ben size daha kısa bir yol önereceğim..

osmanziya 13.11.2023 13:37

Cevaplar:
Mesajı Yazan: osmanziya
Mesaj Tarihi: 13-Kasım-2023 Saat 17:31
İlahi kitapları Okumak ve incelemek ve düşünmek ve anladıktan sonra görüşler ve düşünceler elde ederek çıkarımlar yapmak elbette yararlıdır... bu bir yol.

Başka bir yol DİNLER tarihi hakkında temel ve ayrıntılı kitaplar okumak.. bu da yararlıdır ve hatta benim bu konuda fırsat bulamadığımdan ortaya çıkan açığımı Karen ARMSTRONG'un "Tanrı'nğn Tarihi" başlıklı KALIN KİTABI biraz kapattı.. size de önerebilirim.


Sizlerin de bu konuda deneyimleri olmuştur.. Hatta kültürümüzde bir meslek ve bir meşreb tutturmuşsunuzdur. Bir tarikata ya da cemaata girmişsinizdir.. Dini deneyiminiz olmuştur.. namaz kılmışsınızdır.. ibadet ve sevab maksadıyla Kur'an okumuşsunuzdur.. Öyle ki bu yaşantı ve davranış ve deneyim başka bir arayışa bile gereksinim duymuyor olabilirsiniz.


Buna rağmen bu konuda size daha kısa bir yol önereceğim.. Kur'an-ı Mu'ciz-ül-Beyanın bir adı FURKAN'dir.. Kur'an OKUNAN anlamında ise Furkan fark ettiren.. ayırt ettiren anlamındadır.. Kur'an-ı Mu'ciz-ül-Beyan'ın anlam ve anlatımında bulunan MUHKEMAT-I KUR'ANİYE adı verilen ORTAK ESAS ile diğer dini kitaplarda bulunman ve insan eseri tahrifleri bulunduğunu gösteren yanlışları fark ettiren bir REHBER MÂNÂ'yı bilirsiniz. Böylece diğer kitaplarda yer alan İLAHİ İŞARETLERİ anlayabilirsiniz.


Çağımızda çoğu aydın ister dindar olsun ister olmasın dini ister fenni bilgilere vakıf olarak bu DEĞERLENDİRMEYİ yapabileceğini düşünüyorum. İnsan ve kültür ve anlaşı bakımdan çok çarpıcı farklılıklarımız olsa da ortak bir insani anlayış platformumuz bulunuyor ki bunun kanıtı diller arasında farka rağmen hangi dil ve tür de olursa olsun kitaplar TERCÜME edilebiliyor. ve siz bunları alıp okuyabiliyorsunuz.. satın alabiliyorsunuz. Yukarıda bu konuyla giriş yapmıştık.
Mesajı Yazan: osmanziya
Mesaj Tarihi: 23-Kasım-2023 Saat 15:30


Uc sayfa yolu
Üç sayfa DİNİ dedik amma onu üç sayfa YOLU olarak düzelttik.. ve fakat başlığa ellemedik.. çünkü çoğumuz din-i mübin-i islam yolunu ile sırat-ı müstakim dinini karıştırırız.. bu ibadet ile adaletin karıştırılması gibidir.. ADALET sosyal ibadettir.. bireysel adalet İBADETTİR. Bu dikkat ve itina isteyen işlerde bizim sınavımızın ve yarışımızın bir parçası olan fitne ve bela olurlar.

Benim MUHATABLARIM bulunmuyor. Bu yüzdende fazla içerikli yazı yazmıyorum.. ve YBA yazdıklarımda reklam ve propogandan öte gitmiyor. Belki bu muhatab bulamama herkes için olabilir.. ancak face tarihinin 14 yıllık geçmişinde yazarlar içinde en yalnızı benim.. ve bunu da ben hakkediyorum zaten. Hazır açık ve seçik sehil kısaca ANLAŞILIR yazmayınca da yakınmaya hakkım olmadığını biliyorum. Ancak benim yalnızlığın kendini ifade edemeyen ve paylaşmakla yetinen face sakinleri değil.. kendini ibare ve hakikati ibare eden YAZARLARIN ve HOCALARIN.. paylaştığım tablolardan ve yazılardan anladıklarını eleştirmeleri ve anlamadıklarını sormalarıdır.. ayrıca onlardan katkı da beklemiyorum. Ha bir de yazdıkların öylesine uçuk ve kaçık ki insanlar yazmaya çekiniyorlar. Bu yönden de yazarlara ve hocalara hak veriyorum ve onlardan da fazla yakınmıyorum. Hak hakikatı anlatırken iyilik ve güzellik uğruna onlardan vaz geçmiyorum ve bu da eleştirilerimin tonu sert görünüyor ve bundan da yazmaya çekiniyor olabiliyorlar.

Örneğin bu başa tutturulan yazıyı ON GÜN önce yazmama rağmen bir kişi beğenmiş ve hiç kimse ellememiş.. Bütün bu yalnızlığıma ve bu bundan doğan gereksizliğime rağmen yine bir SOSYAL SORUMLULUK gereği içerikli bir konuda.. DİN ve YOL hakkında.. yazmayı bu BAŞA TUTTURULAN yazımla söz verdim. Başlıyorum..

BİRİNCİSİ bütün dinler NESH olmuştur.. geçerliliğini ve yürürlüğünü yitirmiştir. Çünkü tüm zîşuurlar için ortak bir tek din vardır o da İSLAMİYETTİR.. yahudilerin ve hristiyanların ve muslümanların din adına çıkartıkları YOLLAR din değildir. Hazreti İbrahimden başlayan İSLAMİYET.. ile ortaya konulan itikad ibadet.. ahlak.. elbette son insana ve islama kadar geçerli ve yürüklüktedir. Ancak Din'in dört parçasından biri olan AHKAM artık HUKUKA intikal etmiştir. Hazreti Peygamberimizi de zaten MEKARIM-İ AHLAKI tamamlamak üzere gönderildim. Bu durumda imamı Şafinin dediği gibi ahseni amel sünneti seniyyedir demektir. Nakşibendi Tarikatı da bunu yaşatmaktadır. Diğer taraftan İtikad konusunda İmamı Azam'dan İmamı Nursi'ye kadar hakikat ve hak ilişkileri demek olan İman ve İtikad sorunu çağdaş bir şekilde çözülmüştür. Kimin amenti de şüphe ve kuşkusu bulunuyorsa yüz tane dinsiz avukatanı ve bin tane kurnaz şeytanı yanını alsın Risale-i Nur külliyatını okusun. Takıldıkları yeri alsın bana gelsinler anlamadıklarını onlara anlatayım.

Ahkam tamam.. onu HUKUKA havale ettik.. Ahlak tamam.. onu NAKŞİBENDİ'ye havale ettik. İtikad tamam.. onu İmamı Nursî ve Nursin Alabuğa ya havale ettik.. geriye ne kaldı İBADET.. onu da bütün budistlere.. yahudilere.. hristiyanlara.. müslümanlara havale ediyorum.. diledikleri gibi Rabbimi sayarlar ve severler.. övgü (medih) ve ödgülerini (minnetlerini) ifade ve ibare edebilirler. Başlarında hahamları.. papazlara ve hocaları onlara yeter de artar bile. Bize düşen dil ve bilim ile HAKİKATI aramaktır. işte biz burada üç sayfa yolu ile bunu anlatacağız.

Saygılarımla.. sağlıcakla kalınız.

Dinnur YAŞAR 23.11.2023 16:15

NOT: Ancak şunu unutmayınız ki HAKK ve hakikat kadar.. KUVVET ve hürriyette bu dünyada geçerlidir ve yürürlüktedir. Bütün sıkıntı bu iki uçtan birinin unutulmasıdır.
     Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info