ÖĞRENME ÜZERİNE
 
 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
GİRİŞ
I. ÜÇ SEVİYE
II.ÖĞRENME
III. ÖGRENMEYİ ÖGRENME
IV.  DÜŞÜNMENİN OKUMA VE YAZMASI
V. ÖGRETMEK
VI.  ZAMANIN HİKAYESİ
VII. SONUÇ

SONSÖZ
DİPNOTLAR
ŞEMALAR
 
1. fail... 8
2. belag ... 14
3. haml … 33
4. hakik (gerçek) ... 38
4. üçgen kozalak ... 40
5. “dyn”,”dnm”, “blg” “tevhid” dört örnek şema