MATRIX ÜZERİNE
 
 

GİRİŞ

 

Ekmeğin örtülü de olsa  çalınmadığı,  özgürlüğün gizlice de olsa alınmadığı BARIŞ DÜNYASI  ülküsüyle.. 

Müşterek aklın  ve ortak vicdanın ürünü olan 
yüksek  teknolojiye  ve yüce ideolojiye yürüyen bir UYGARLIK için..

Gelişen  bilgi toplumuna açık ve  gelenekleşen hukuk devletine yönelik bir  ULUSA
Dilin özgünce  konuşulmasına ve dinin özerkçe yaşanılmasına 
dönük  bir ÜLKEYE; 

adanmış bir yazıdır..

Küresel uygarlığın hedefi olan evrensel iktisad ve adalet ilkelerine;
İktisad ve adaletin mukaddes  kaynağına, ontik varlığın öz köküne, kozmik  gerçeğin mübarek ışığına ve existantial varoluşun tayyib aydınlığına;

yapılan bir çağrıdır..

Bu yazı, eski dinlerin ruhunu  yeni dinlerin cesedinde yaşatarak,  özdeşliğin tözündeki   TEK DİNİ  ve özgürlüğün sözündeki  SAYISIZ  İDEOLOJİYİ öngören bir ufuktur.. 

Bu çağrı, yinelenene  bağlı ve yeniliğe  açık,  mutlu ve kutlu insanların inşaa edecekleri YENİ BİR DÜNYAYA bir umuttur..

Bu umut ve ufuk, fen ve dinin işbirliğiyle koşullu yaratılışı araştırmak, sanat ve hikmetin işbölümüyle kurallı buyuruluşu açmak için, gönüllerimizde perdeli, usumuzda örtülüdür. 

Alış-kan-lık ve alış-kın-larımızın perde’sini kaldıracak 
İNANÇ VE SEVGİ  aktarımı
s-an-ı-larımızın  ve k-an-ı-larımızın örtü’sünü yırtacak
BUYRUK VE BİLGİ  paylaşımı
İle hasıl olan  ÖZERK iradi GÜÇ   ve ÖZGÜN idraki DÜŞ, 
BU İŞ-TE, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ ara-la-yacak, yardımlaşan ve dayanışan iki kanadımız olacaktır.
 

 Osmanziya / Ankara

 

Metriks (MATRIX) filmi,  sibernetik yaşamın giderek yaygınlaştığı günümüzde simyacı romanı gibi tutulan bir kurgu-bilim filmi. Filmde;   inanç,  güven, kader(yazgı), idrak(anlık), irade (istenç), sevgi (hiss)  ve sezgi (hads)  gibi  “evrensel kodlar” başarıyla işlenmiş.  Yine   filmde yansatılan  dünyanın geleceği, insanın kurtarılması, iyilerin zaferi, azmin başarısı   gibi “müşterek mesajlar” var. Bunlar vesilesiyle bir  iletişim kapısı açarak  bilgi ve görüşlerimi paylaşmak istedim. Ekteki (s=metriksA, B, C) şemalara da bakarsanız anlatamım daha yararlı olabilir. 

Filimde dikkat çeken dört beş  önemli nokta var;  sıralarsam, Neo’nun insanın “pil” işlevine  dönüştürüldüğü öğrendiğinde  kusması; ikincisi Ajan Smit’in Molfis’i sorgularken, insan türünün yer yüzünden imhasında gerekçe olarak beşeriyeti  bir memeliden çok bir  tür  “virüs”e benzediğini söylemesi; üçüncüsü Neo’nun  özgürlüğü kazandıktan sonra “kurşun”lardan kaçabilecek hızı kazanması  ve nihayet Triniti’nin Neo’nun içerdeki cesedine “öpücüğü” kondurmasıyla sevginin mucizevi gücüyle dışarıdaki bedeninin canlanması yani ölümün öldürülmesi ve özgürlüğün dirilmesi .. 

Diğerleri..  İnsan ferdinin zamanı (eceli) gelince hayattan “tüydüğü” gibi..  maddi yada manevi bir kıyamet kopmasıyla er yada geç dünyanın yıkılacağı, eskiyeceği ve insan türü tarafından terk edileceği,  İnsanların tarlalarda yada fabrikalarda imal  edilmesi.. aynı tezgahta  önder Neo’nun cesedinin yeniden inşa edilmesi.. 

Bu ve benzeri olaylarla örülü senaryoyu.. fen ile dinin sarmaş dolaş olduğu , sanat ile hikmetin içiçe geçtiği film, insanlığın ortak arayışını ve müşterek özlemini dile getirmekle, küresel uygarlığın,  evrensel etkinliğe atılan ilk adımlarından birisi olarak görebiliriz.

Biliyorum ki aktarabildiğim anlatabildiğimdir.  Ama anlatmada yeterli olamadığım da bir gerçektir. Bilgiyi paylaşmak sorumluluğu uğruna,  dinleyen söyleyenden  daha iyi anlar gerçeğine sığınarak yazılan bu ileti, ilk okumada size biraz ağır gelebililirse de  metin ve şemaların yardımıyla , yöntembilimi tanıtmada başarılı  olursa maksad hasıl olmuştur 

Şimdi bu dört maddi obje yada olay;  besin (pil), eş (öpücük), düşman (kurşun) ve ortam (virüs) olmak üzere, Uexkül’ün çevre kuramında her bir canlının etrafını kuşatan fonksiyon çemberlerini akla getiriyor. Bu temel doğal koşullar aynı zamanda   yazgının da ana hatları: insanın rızkının, ecelinin, amelinin ve akibetinin takdir edilmesini de  hatırlatıyor.

Anlatılanların hepsinin üzerinde durulamasa da bir kısmı üzerinde konuşmasının  dahi,  bireysel, toplumsal, ulusal ve küresel bazı konulara  ışık tutulabileceğini umuyorum. (*1*)

 

İÇİNDEKİLER

 
... DİPNOTLARI